Od poniedziałku do piątku

Stacja Krwiodawstwa w nowej siedzibie

Przy ul. Weteranów 10 (róg ul. Kaszubskiej) w Wejherowie otwarto terenowy punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Stacja krwiodawstwa, obejmująca swym zasięgiem cały powiat wejherowski, funkcjonowała do niedawna w Szpitalu Specjalistycznym. Teraz ma nową siedzibę, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35.

– Dzięki pomocy władz miasta, w tym zaangażowaniu zastępcy prezydenta Beaty Rutkiewicz, udało się znaleźć dogodny punkt do tej działalności, co nie było łatwe, bo potrzebny na ten cel lokal musiał spełniać określone normy – mówi sekretarz miasta Bogusław Suwara.
Podczas otwarcia placówki kwiaty i gratulacje odbierała Bogumiła Piernicka, kierownik Oddziału Terenowego RCKiK w Wejherowie. Tadycyjnego przecięcia wstęgi B. Piernicka dokonała razem ze starostą powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius oraz krwiodawcą, strażakiem-ochotnikiem Markiem Kukuczką. Ks. prałat Tadeusz Reszka poświęcił nową placówkę.
Szefowa stacji krwiodawstwa w Wejherowie dziękowała pracownikom za wytężoną pracę w czasie przeprowadzki.
– Dzięki wam nie było ani jednego dnia przerwy w przyjmowaniu krwiodawców i pozyskiwaniu cennej krwi – powiedziała B. Piernicka.
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Wiktor Tyburski dziękował za współpracę władzom samorządowym zwłaszcza powiatu wejherowskiego, i miasta Wejherowa, ale też innych miast i gmin w powiecie.
Dyrektor Tyburski wręczył odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” kilku osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi oraz w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże. Na potrzeby lecznicze jest jej wciąż jest za mało.
Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg.
Jednorazowo można oddać 450 ml krwi, ale nie częściej niż raz na 8 tygodni w wypadku mężczyzn lub raz na 12 tygodni w przypadku kobiet.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.