Leczenie nocą i w święta

Zmiany od grudnia 2017 r.

Od 1 grudnia br. nocna i świąteczna opieka chorych prowadzona będzie w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie przy ul. Jagalskiego 10.

Od 1 października do 30 listopada br. pomoc medyczna wykonywana będzie jak do tej pory w Falck Medycyna przy ul. Gdańskiej 47. Numer telefonu do opieki nocnej to 58 672 78 44.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku od godz. 18 do 8 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) oraz telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.