Fotografie, listy i inne pamiątki

Powstaje kolekcja Muzeum Historii Polski

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie”, dzięki której udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Organizatorzy czekają na rozmaite obiekty o wartościach historycznych, zwłaszcza związane z polską drogą do Niepodległości zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989.
Chodzi też o przedmioty codziennego użytku, fotografie, pocztówki, dokumenty listy i pamiętniki, elementy ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, meble oraz wyrobami rzemieślnicze i artystyczne świadczącymi o historii polskiej kultury.
W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe wielkie historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty.
Wśród przekazanych pamiątek znalazły się m.in. XIX-wieczna szafka ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r., albumy ze zdjęciami rodzinnymi, matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość.
Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.
Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.
W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.
Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.