Pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej czekają

Już 25 września br. rusza kolejny nabór wniosków na założenie własnej działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego oraz kartuskiego. Uczestnicy projektu ,,Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” mogą otrzymać jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie do 19 350 zł, wsparcie pomostowe w wysokości do 1850 zł przez sześć miesięcy, a także bezpłatne szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia własnej firmy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokumenty przyjmowane będą do 29 września br.
Już niebawem rozpocznie się druga tura naboru wniosków dla osób zamierzających otworzyć własną firmę. Przypomnijmy, że w czerwcu br. Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wręczyła 34 osobom z terenu wejherowskiego dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach pierwszego naboru do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.
Jakie warunki powinni spełnić chętni, aby otrzymać dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej? Projekt ,adresowany jest do osób zamieszkujących powiat wejherowski, pucki lub kartuski, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały zarejestrowanej firmy. Ponadto muszą to być osoby pozostające bez pracy, w tym: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50 lat i więcej, z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia.
– To bardzo dobrze wydatkowane środki unijne na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych w naszym powiecie – podkreśla Starosta Gabriela Lisius. – Nowi przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać środki m.in. na zakup sprzętu, wyposażenia, towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, zaś wsparcie pomostowe pozwoli im na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Projekt realizowany jest przez: powiat wejherowski, pucki, kartuski oraz Spółdzielnię Socjalną „Pasja”. Na stronie internetowej www.powiatwejherowski.pl dostępny jest regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski będzie można przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście w godzinach 8.30-14.30 w trzech punktach rekrutacyjnych.
Na terenie powiatu wejherowskiego dokumenty przyjmować będzie Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, pokój 139, adres e-mail: i.romanczuk@powiatwejherowski.pl, tel. 58 572 95 83.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.