Inwestycje i pomoc dla poszkodowanych

Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego

Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni uzyskali informacje na temat zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki realizowanych przez powiat wejherowski, a także zdecydowali o przystąpieniu powiatu do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W porządku obrad znalazły się też inne tematy.

Podczas sesji dyrektorzy placówek oświatowych podległych powiatowi otrzymali nominacje na stanowiska. Powierzenia otrzymali: Krystyna Grubba, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, Anna Wilk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, Krystyna Redlicka, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie oraz Andrzej Byczkowski dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Radni podjęli uchwałę o zmianach w tegorocznym budżecie powiatu.
– Zmiany są konieczne, żeby przeznaczyć dodatkowe środki na przebudowę ulicy Rybackiej o dodatkowy pas do prawoskrętu, a także na budowę chodników w Luzinie, Barłominie, Robakowie oraz na przebudowę kanalizacji deszczowej w Gowinie – powiedziała starosta Gabriela Lisius.
Dzięki decyzji Rady Powiatu udzielona została pomoc gminom, poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach. Powiat Wejherowski przekazał 30 tys. zł gminie Linia oraz 20 tys. zł powiatowi kościerskiemu na usuwanie skutków nawałnicy.
Z kolei Gmina Wejherowo otrzymała wsparcie finansowe na budowę kanalizacji deszczowej w Gowinie.
– Powiat Wejherowski będzie ubiegał się o dofinansowanie dwóch inwestycji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – informuje Witold Reclaf, wicestarosta wejherowski. – Chodzi o przebudowę ulicy Przemysłowej w Wejherowie od drogi krajowej nr 6 do ulicy Wierzbowej oraz rozbudowę drogi powiatowej w rejonie Będargowa, na granicy powiatów wejherowskiego i kartuskiego
Radni zadecydowali o przyznaniu medali „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. W tym roku medale otrzymają: Aleksander Pawelec, Bolesław Bork, Bronisław Bertrand, Henryk Borski, Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „Start” Wejherowo, Krzysztof Brzozowski, ks. Kazimierz Formela, Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda” oraz Zygmunt Pałasz.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.