Inwestycje, plany, ekologia

Pracowita sesja Rady Miasta Wejherowa

12 września w ratuszu obradowała Rada Miasta Wejherowa. Podczas sesji przyjęto wiele uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz zmian lub uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla różnych fragmentów miasta.

Radni zdecydowali o zmianach w tegorocznym budżecie, zwiększając wydatki m.in. na przebudowę ulicy Zamkowej, dalszą rewitalizację Śródmieścia, remonty lokali komunalnych, budowę boiska na osiedlu Sikorskiego, promocję miasta oraz wsparcie dla gminy Brusy. O pomocy finansowej dla tej kaszubskiej gminy, dotkniętej skutkami sierpniowej nawałnicy zdecydowali w oddzielnej uchwale.
Kolejne uchwały dotyczyły ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach, Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowo do roku 2022 oraz zasad udzielania dotacji na zadania związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczny, a także z modernizacją źródeł ciepła w budynkach na terenie miasta.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową. Uchwalono też zmiany w planach zagospodarowania: północnej części Śródmieścia (południowa pierzeja ul. Św. Jana); na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu; a także obszaru pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala.
Pod koniec obrad prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. Czesław Kordel przedstawił sprawozdanie z działalności tej spółki w drugim półroczu 2016 i pierwszym półroczu 2017 roku.

Kontrowersyjna uchwała

Burzliwą i długą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Kalwaryjskiej w Wejherowie”, autorstwa grupy radnych (Arkadiusz Szczygieł, Mateusz Schmidt, Teresa Skowrońska, Grzegorz Skowroński). Ostatecznie 15 radnych zdecydowało o zdjęciu tej uchwały z porządku obrad i skierowaniu do pracy w komisjach. Jedynie wnioskodawcy chcieli ją przyjąć, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Radni, m.in. Tomasz Groth, Wojciech Kozłowski, Jacek Gafka i Rafał Szlas, argumentowali, że jest to uchwała zupełnie nieprzygotowana, abstrakcyjna i zawiera stwierdzenia nieprawdziwe. Uchwała opierała się na bowiem dwóch założeniach: udziału Powiatu Wejherowskiego w realizacji zadania i jego dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki.
W dyskusji okazało się, że nikt z powiatem takich planów nie uzgadniał, powiat w ogóle nie ma w planie budowy pływalni i nie ma w tej sprawie absolutnie żadnych deklaracji. Poza tym nie są dostępne w MSiT fundusze, z których miasto mogłoby skorzystać na budowę, drugiej w Wejherowie, pływali. W dyskusji podnoszono sprawę nierealności uchwały w związku z kosztami utrzymania drugiej w mieści pływali i potrzebą jej budowy w kontekście powstania konkurencyjnych krytych basenów w Redzie.
Ponadto radni zwracali uwagę na fakt, że taka nierealna i nieprzygotowana przez wnioskodawców uchwała została „wrzucona jak granat” jedynie po to, aby zablokować realizację obiektu rekreacyjnego pod nazwą „Wodne Ogrody”. Ten obiekt, zaplanowany na tzw. starym basenie przy ul. Kalwaryjskiej, ma być zupełnie innym obiektem niż aquapark w Redzie. Zdaniem radnych nowa propozycja jest niepoważna i niegospodarna, gdyż Rada Miasta dawno zdecydowała, przyznając pieniądze na realizację dokumentacji technicznej „Wodnych Ogrodów”. Dokumentacja, która jest prawie gotowa, kosztowała ponad 300 tys. zł. Padały stwierdzenia, że dziś takie „zawracanie Wisły kijem” przez czwórkę radnych oznacza zmarnowanie 4 lat przygotowań do „Wodnych Ogrodów” i jest czystą polityką, związaną już z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi.

 

Medal Róży i kwiaty

Podczas sesji RM prezydent Krzysztof Hildebrandt podziękował za długoletnią bardzo dobrą pracę i nagrodził zaszczytnym Medalem Róży odchodzącą na emeryturę dyrektor Gimnazjum nr 1 w Wejherowie Małgorzatę Zaleską.
Pani dyrektor przyjmowała też bukiety kwiatów i podziękowania od radnych, na czele z przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Tokłowiczem.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.