Przegląd Pieśni Seniora

Zgłoszenia do 21 września

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj godnie” w Wejherowie są organizatorami I Przeglądu Pieśni Seniora.

W Przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły amatorskie, zespoły chóralne, soliści i zespoły wokalne, także rodzinne (przegląd ma przyjąć charakter pokoleniowy) z całego powiatu wejherowskiego, liczące nie więcej niż 10 osób wraz z akompaniamentem (kluby seniora, domy dziennego pobytu, różne organizacje zrzeszające seniorów).
W pisemnym zgłoszeniu na przygotowanym formularzu zespoły przesyłają tytuły piosenek z repertuaru przygotowanego na przegląd w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2017 r. Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mail: zyj-godnie@wp.pl
Przegląd odbędzie się 8 października 2017 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (sala z fortepianem). Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne jury. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, interpretację, emisję głosu, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.