ZUS informuje i doradza

Renta czy emerytura?

Osoby, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, a w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października będą mogły przejść na emeryturę, muszą pamiętać, że nie zawsze będzie ona korzystniejsza niż dotychczas pobierane świadczenie.

Obrazuje to przykład 65-letniego pana Tadeusza. W 2015 r. ZUS przyznał mu rentę do czasu osiągnięcia wydłużonego wieku emerytalnego, czyli do połowy przyszłego roku, kiedy to skończy 66 lat i 5 miesięcy. Obecnie jego świadczenie wynosi 1400 zł miesięcznie. Pan Tadeusz zastanawia się, czy już w październiku przejść na emeryturę. Problem w tym, że jego emerytura będzie wówczas niższa od renty. Jeśli sam złoży wniosek o emeryturę to będzie ją dostawał, mimo że będzie ona niższa od jego renty.
Jeżelipan Tadeusz będzie chciał nadal pobierać świadczenie wyższe, będzie musiał wycofać wniosek o emeryturę. Ma na to 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu emerytury. Jeżeli jednak pan Tadeusz z przejściem na emeryturę poczeka do osiągnięcia wydłużonego wieku emerytalnego, ZUS przyzna mu ją z urzędu.
Jeżeli będzie ona niższa od renty to ZUS będzie wypłacać wyższe świadczenie. Innymi słowy pan Tadeusz czekając na emeryturę przyznaną z urzędu, nie straci finansowo.
Przepisy zobowiązują ZUS do wypłaty świadczenia, o które został złożony wniosek. Jeżeli będąc na rencie składamy wniosek o emeryturę, dla ZUS oznacza to, że chcemy by to właśnie emerytura, niezależnie od jej wysokość była nam wypłacana. Dlatego, aby oszczędzić sobie formalności składania, a później wycofywania wniosku warto odwiedzić doradcę emerytalnego, który wyliczy prognozę naszej przyszłej emerytury.

Można złożyć wniosek o emeryturę

Od 1 października przywrócony zostaje wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Osoby zainteresowane przejściem na zreformowaną emeryturę mogą składać wnioski o świadczenie już od 1 września.
W całym kraju do końca roku z obniżonego wieku emerytalnego może skorzystać ponad 330 tys. osób. Jednak nie wszyscy zdecydują się na to już teraz. 20 proc. potencjalnych emerytów zadeklarowało bowiem kontynuację pracy zawodowej, a blisko 30 proc. zastanawia się jeszcze nad podjęciem decyzji o emeryturze.
Na rozpatrzenie wniosku ZUS ma 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia uprawnień emerytalnych. Emerytura przyznawana jest, co do zasady, na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosek o emeryturę składamy na formularzu EMP. We wniosku należy wpisać m.in. swoje dane oraz podstawę ubiegania się o emeryturę, a także określić jakie świadczenia pobierało się do tej pory. Do każdego formularza dołączona jest szczegółowa instrukcja, informująca jak go wypełnić. Wnioski można też składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Tą drogą można też zarezerwować wizytę, dzięki czemu umówimy się na konkretną godzinę i unikniemy oczekiwania w kolejce.
Osoby, które mają wątpliwość bądź pytania dotyczące reformy emerytalnej nadal mogą skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, który wyjaśni np. od czego zależy wysokość emerytury, a także wyliczy w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia oraz pomoże wypełnić dokumenty.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.