Konsultacje z mieszkańcami

Czy nazwa Wejrowò trafi na tablice?

Jak informuje na swojej stronie internetowej (www.wejherowo.pl) Urząd Miejski w Wejherowie, od 25 sierpnia na terenie Wejherowa prowadzane są konsultacje z mieszkańcami miasta na temat możliwości ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. Biorąc udział w ankiecie, do 2 października br. można wyrazić swoją opinię, czy na tablicach wjazdowych do miasta, obok polskiej nazwy powinna pojawić się kaszubska nazwa Wejrowó.

W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXXIV/408/2017 w 27 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Wejherowa wydał Zarządzenie w sprawie wskazania terminu i miejsc przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim oraz ustalenia wzoru ankiety konsultacyjnej i sposobu postępowania z wypełnionymi ankietami. Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę.
Konsultacje będą przeprowadzane poprzez badanie ankietowe, w którym przedstawia się pytanie: „Czy jesteś za ustaleniem dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim, obok używanej urzędowej nazwy miasta Wejherowo w języku polskim?”.
Ankiety konsultacyjne będą dostępne w postaci papierowej w punktach konsultacyjnych oraz na stronie internetowej www.wejheroworozmawia.pl w postaci formularza internetowego.
Urząd Miejski informuje, że do udziału w konsultacjach uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Wejherowa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Wejherowa, a więc ukończone 18 lat według stanu na dzień 25.08.2017 rok.
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może się wypowiedzieć tylko raz.
Odpowiadając na pytanie konsultacyjne należy wskazać odpowiedź „za” albo „przeciw”, stawiając znak X bądź wybierając odpowiednią opcję w formularzu internetowym. Celem umożliwienia weryfikacji czy w konsultacjach biorą udział osoby uprawnione oraz czy uprawnieni wypowiadają się tylko raz, wymaga się podania danych osobowych wskazanych w ankiecie (imię i nazwisko oraz nr PESEL).
Proponowana kaszubskojęzyczna nazwa miasta brzmi: Wejrowó.
Dodatkowa nazwa miasta w języku kaszubskim – po wyczerpaniu procedury – będzie mogła być umieszczona wyłącznie na znakach i tablicach drogowych po urzędowej nazwie w języku polskim.
Władze miasta zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie.

Punkty konsultacyjne będą zorganizowane:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera nr 8 (ratusz) w Kancelarii Ogólnej na parterze – w godzinach pracy Urzędu;
2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca nr 195 (magistrat) w Kancelarii Ogólnej na parterze – w godzinach pracy Urzędu;
3) na Placu Jakuba Wejhera – okazjonalnie jako plenerowy punkt konsultacyjny.

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.