Blisko 105 milionów złotych na nowy kompleks

W szpitalu w Wejherowie podpisano umowę

Rozbudowa i wyposażenie kompleksu Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego, pracowni diagnostyki endoskopowej i inwazyjnych zabiegów diagnostyczno-leczniczych oraz komórkowej i tkankowej diagnostyki nowotworów i układu sercowo-naczyniowego, to tylko niektóre z założeń projektu Spółki Szpitali Pomorskich. Szpital na tak wielka inwestycję otrzymał 105 milionów złotych unijnej dotacji.

1 sierpnia, marszałkowie Mieczysław Struk i Paweł Orłowski podpisali z Zarządem Szpitali Pomorskich sp. o.o. umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”. Uroczyste spotkanie odbyło się w szpitalu specjalistycznym w Wejherowie.
Całkowita wartość projektu to blisko 105 mln zł, z czego ponad 66 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 34,43 mln zł pochodzą z budżetu samorządu województwa pomorskiego, zaś pozostała kwota – 4,1 mln zł to środki własne spółki „Szpitale Pomorskie”.
– To ważna chwila w krótkiej jeszcze historii naszej spółki, a przede wszystkim dobra wiadomość dla pacjentów szpitala w Wejherowie – powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu „Szpitali Pomorskich sp. z o.o.” – Nowa infrastruktura wpłynie na wzrost efektywności funkcjonowania szpitala, skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na dane świadczenia specjalistyczne oraz pobytu chorego w szpitalu.
Obszarem objętym projektem będą powiaty obciążone występowaniem chorób cywilizacyjnych: wejherowski, lęborski i pucki. W porównaniu z innymi powiatami na terenie województwa pomorskiego, obszar ten charakteryzuje wysoki odsetek umieralności. Niestety, powiat wejherowski znajduje się w czołówce jeśli chodzi o zachorowalność na nowotwory.
Na realizację inwestycji trzeba będzie jeszcze poczekać ponad dwa lata. Prace rozpoczną się we wrześniu 2019 roku, a zakończą w grudniu 2021 roku.

Nie tylko blok operacyjny

W ramach inwestycji szpital w Wejherowie zostanie rozbudowany o czterokondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się m.in. blok operacyjny z siedmioma salami operacyjnymi (zwiększenie powierzchni o ponad 11,5 tys. m2), centralna sterylizacja oraz oddziały: angiologiczny, chirurgii naczyniowej i rehabilitacji kardiologicznej.
Rozbudowane zostanie Centrum Endoskopii a także zmodernizowany zostanie Zakład Patologii (zwiększy się jego powierzchnia w celu poprawy warunków diagnostyki chorób, zniwelowania ryzyka błędów oraz ryzyka wydłużenia czasu leczenia pacjentów).
Projekt przewiduje także zakup sprzętu medycznego.
Dodatkowo, wyznaczone zostaną miejsca na konsylia lekarskie i prowadzenie działań z zakresu promowania idei wolontariatu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.