Jak ożywić Śródmieście?

Uchwalone na ostatniej sesji Rady Miasta  zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego północnej części Śródmieścia Wejherowa dopuszczają budowę obiektu handlowego na terenie tzw. osiedla „Srebrna”. Chodzi przede wszystkim o zagospodarowanie i ożywienie leżącego od lat odłogiem rejonu miasta, zamkniętego w kwartale ulic: Sienkiewicza, św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego .

W uzasadnieniu uchwały, podjętej na sesji Rady Miasta 18 lipca br., czytamy m.in.: „Zasadniczym celem niniejszej zmiany jest określenie zmian w przeznaczeniu terenów, w szczególności obszarów rozmieszczenia i intensyfikacji funkcji handlowo-usługowych w północnej części Śródmieścia (…). Potrzeba rozwoju gospodarczego Wejherowa związana również z przeciwdziałaniem obecnemu kryzysowi, inwestycjami i tworzeniem nowych miejsc pracy, powoduje konieczność intensyfikacji zagospodarowania potencjalnie atrakcyjnego terenu, który nie jest dziś do końca wykorzystany.”

Puste i niezagospodarowane działki o łącznej powierzchni 3,5 hektara mogą być wykorzystane na lokalizację dużego obiektu handlowego. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kw.
Puste i niezagospodarowane działki o łącznej powierzchni 3,5 hektara mogą być wykorzystane na lokalizację dużego obiektu handlowego. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kw.

Centrum w centrum
Radni opozycji nie zgadzali się z tymi argumentami, oponując w dyskusji przeciw planom budowy hipermarketu w centrum Wejherowa.
Zdaniem radnego PO, Jacka Gafki, w całej Polsce odchodzi się od budowy centrów handlowych w centrach miast. Przeciwnego zdania są przedstawiciele władz miasta.
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa przypomniał, że galerie handlowo-usługowe budowane są w centrach miast w Polsce. Wystarczą przykłady z Trójmiasta, takie jak gdyńskie centra handlowe  „Klif” i „Batory” w Gdyni, a także „Manhattan”, „Madison”, czy „Galeria Bałtycka” w Gdańsku.

NIE MA OBAW
Jak mówił prezydent Bochiński, te obiekty funkcjonują z powodzeniem dając miejsca pracy, a przestrzeń wokół nich jest uporządkowana.
– Naszym celem jest ożywienie gospodarcze tego rejonu, co może pomóc, a nie zaszkodzić funkcjonowaniu okolicznych punktów handlowych. Będzie większy ruch, na którym wszyscy handlowcy skorzystają – stwierdził zastępca prezydenta, odpierając zarzuty o negatywnym wpływie dużego centrum handlowego w centrum na działalność dotychczasowych sklepów na terenie Śródmieścia.
Nie ma także obaw co do formy zabudowy, musi odpowiadać charakterowi Śródmieścia.
– Nikt i nic nie mówi o zwykłym hipermarkecie w formie blaszaka, ani uchwalany plan ani konserwator zabytków, który ma pieczę nad tym terenem. To wykluczone –  podkreśla wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski. – Ewentualna inwestycja to kolejny etap rewitalizacji, czyli ożywanie Śródmieścia. To dobrze, że może w końcu coś się zmieni na „Srebrnej”.

NIE MA CHętnych OD 15 LAT
Jednym z powodów wprowadzenia zmian w planie przez większość radnych jest fakt, że dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wzbudzał zainteresowania inwestorów od 15 lat.
Nikt nie chciał kupić i zagospodarować terenu osiedla „Srebrna” pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z dotychczasowym planem.
Teraz jest szansa, że na niezagospodarowanym i niewykorzystanym dotąd terenie na zapleczu zrewitalizowanej ul. Wałowej, powstanie ciekawy kawałek miasta, cieszący się zainteresowaniem mieszkańców Wejherowa.

MD.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.