Konkurs literacki

Jeszcze trzy tygodnie

Do 31 sierpnia można przesyłać prace na Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona. W tym roku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłosiło XVIII edycję tego konkursu.

Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach: utwory prozatorskie w języku kaszubskim o tematyce science fiction oraz utwory poetyckie w języku kaszubskim: wymagana forma – ballada. Każdy twórca może wziąć udział tylko w jednej z dwóch kategorii Konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do 31 sierpnia niepublikowanej wcześniej pracy w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.
Zgodnie z regulaminem konkursu, prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem) umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD.
Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach: wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna), audiobook, adaptacja muzyczna i teatralna, media społecznościowe, w działalności statutowej Muzeum.
Na laureatów czekają nagrody finansowe.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. Wyniki konkursu będą przedstawione na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
Dodatkowych informacji udziela Grażyna Wirkus pod numerem telefonu: 58 736-18-20 lub za pośrednictwem e-maile: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl.
XVIII Ogólnopolski konkurs literacki im. Jana Drzeżdżona zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji Powiatu Wejherowskiego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.