Zabytki odzyskają blask

Kolejne trzy kamienice, wpisane do rejestru zabytków, zostaną wyremontowane i odrestaurowane, dzięki dotacjom z miejskiej kasy. Wsparcie finansowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych otrzymali: Wspólnota Mieszkaniowa „Rzeźnicka 3” oraz właściciele budynków 12 Marca 155 i Kopernika 2.

– Każdego roku, w zależności od możliwości finansowych, miasto stara się wesprzeć mieszkańców w ich planach remontowych, w budynkach o charakterze zabytkowym – powiedziała zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz. – Popieramy starania mieszkańców o poprawę stanu technicznego i wizerunku nieruchomości. Są one ważnym elementem architektury miasta.


Podczas spotkania w ratuszu przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i właściciel budynków podpisali umowy na dotacje przyznane przez miasto. Wspólnota Mieszkaniowa „Rzeźnicka3” otrzymała niespełna 20 tys. zł na remont elewacji, a właściciele budynku przy ul. 12 Marca 155 otrzymali taką samą dotację na remont dachu. Właścicielowi budynku przy ul. Kopernika 2 przyznano dotację w wysokości 20 tys. zł na remont elewacji.
– Mamy środki własne na remont elewacji, ale brakowało nam pieniędzy na cały remont frontowej ściany budynku. Dlatego cieszymy się z dotacji przyznanej przez miasto – mówi Roman Potrykus, przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej Rzeźnicka 3, która postanowiła wykonać remont elewacji przy zachowaniu wszelkich elementów zalecanych przez konserwatora zabytków.
Umowy zostały podpisane w obecności skarbnika miasta Arkadiusza Kraszkiewicza i Mirosława Ziemanna, kierownika Wydziału Nieruchomości i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.