Możesz zostać policjantem

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku ogłosił rekrutację kandydatów do służby w Policji na terenie województwa pomorskiego, w tym także do jednostki w Wejherowie.

Aby zostać policjantem lub policjantką trzeba mieć co najmniej wykształcenia średnie, obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
W ogłoszeniu Komendanta Głównego Policji rozpoczynającym procedurę rekrutacji podaje się terminy i limity przyjęć do służby w Policji: termin 22 sierpnia 2017 r. – limit 87 osób, termin 2 listopada 2017 r. – limit 50 osób, termin 28 grudnia 2017 r. – limit 95 osób.
Informacje na stronie: praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38751,dok.html. Szczegółowe informacje dot. przebiegu etapów rekrutacji dostępne są w Informatorze dla kandydatów.
Służba w Policji zapewnia: możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego, gwarancję stałych warunków pracy, ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, różnorodny system szkoleń, precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie), rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy), a także po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.