Pracownie artystyczne, kino oraz polsko-niemiecka galeria

Rozmowa z Jolantą Rożyńską, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury.

 

– Nowa siedziba WCK wydaje się być prawie gotowa. Z zewnątrz wygląda imponująco.
– Budowa prowadzona jest szybko i z rozmachem, ale w środku jest jeszcze wiele do zrobienia. Poza pracami wykończeniowymi, potrzebne jest wyposażenie obiektu.
– Zapewne ucieszyła panią wiadomość o stu tysiącach złotych dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczonych właśnie na wyposażenie pracowni artystycznych. Na co zostaną wydane te pieniądze?
– Jeśli mowa o wydatkach na wyposażenie trzeba dodać, że chodzi nie tylko o pieniądze z dotacji ministra. Całkowita wartość zadania wynosi 172 600 zł, a pozostałe środki pochodzą w budżetu miasta. Za tę kwotę kupimy meble i różne inne sprzęty do pracowni plastycznej oraz pracowni ceramiki i rzeźby, a także do sali prób orkiestry i sali chóru.
– A co konkretnie?
– W pracowniach artystycznych potrzebne są m.in. sztalugi studyjne, kawalety rzeźbiarskie, koło garncarskie, toczki ręczne na stół, grafoskop rzutnik pisma, aerograf, odstojniki, komora natryskowa z pochłaniaczem elektrycznym do szkliwienia ceramiki, minikompresor, walcarka. Z kolei sale prób orkiestry i chóru należy wyposażyć w pianino cyfrowe i klasyczne, ławy do pianin, akordeony, pulpit dyrygencki.
– Sporo tych specjalistycznych sprzętów i instrumentów…
– W nowym budynku wielofunkcyjnego centrum kultury powstanie baza, która pozwoli na rozwinięcie wcześniejszych bogatych i wielokierunkowych, działań centrum z zakresu animacji, edukacji artystycznej i kulturalnej. To z kolei przyczyni się do znaczącego podniesienia jakości i rozszerzenia oferty działań rozwijających zdolności, umiejętności i zainteresowania oraz zaspakajających potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców.
– Chodzi o rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży?
– Nie tylko. Dobrze, profesjonalnie wyposażone pracownie umożliwią realizację pomysłów twórczych również dorosłym mieszkańcom miasta Wejherowa i regionu, których również chcemy zaprosić do korzystania z bazy WCK.
– Wejherowskie Centrum Kultury posiada wieloletnie doświadczenie, a teraz zyskacie państwo nowoczesną, wielofunkcyjna siedzibę.
– Owszem, WCK ma od dawna bogatą ofertę z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej, m.in. w dziedzinie sztuk plastycznych, tańca, filmu i animacji filmowej, teatru amatorskiego, muzyki i chóralistyki. Dotychczas jednak skromne warunki lokalowe bardzo nas ograniczały. Nowa siedziba i jej odpowiednie wyposażenie pozwoli na podniesienie jakości naszej działalności, rozszerzenie oferty oraz zwiększenie liczby odbiorców.

Rok temu, na terenie budowy Filharmonii Kaszubskiej, dyrektor Jolanta Rożyńska razem z zastępcą prezydenta Bogdanem Tokłowiczem, nagradzali instruktorów i młodzież, realizujących różne projekty Wejherowskiego Centrum Kultury.
Rok temu, na terenie budowy Filharmonii Kaszubskiej, dyrektor Jolanta Rożyńska razem z zastępcą prezydenta Bogdanem Tokłowiczem, nagradzali instruktorów i młodzież, realizujących różne projekty Wejherowskiego Centrum Kultury.

– Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury to nie jedyne pozyskane ostatnio fundusze. WCK uzyskało również dotację na wyposażenie sali kinowej.
– Tak, udało się pozyskać 50 tysięcy złotych na zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej. Jest to druga sala kinowa w naszym obiekcie. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dzięki czemu można będzie zwiększyć funkcjonalność kina i poprawić komfort odbiorców.
Pieniądze przeznaczymy na zakup sprzętu wysokiej klasy. W kameralnej sali kinowej na ok. 30-40 miejsc zastosowany zostanie m.in. rzutnik e-cinema z obiektywem, sprzęt nagłaśniający Dolby digital DCI oraz w formacie Dolby SR, procesor kinowy cyfrowy, zestaw głośników surround.
– Wiadomo, że w tzw. Filharmonii Kaszubskiej będzie duża profesjonalna sala kinowa, koncertowa i teatralna z ponad 370 miejscami. Po co więc jeszcze kameralna sala kinowa?

– Wspólpracujemy z placówkami szkolnymi różnego szczebla. Istnienie drugiej sali kinowej umożliwi bardziej zindywidualizowaną edukację filmową, stworzy możliwość do prezentacji różnorodnej twórczości filmowej o niskiej wartości komercyjnej, m.in. filmy dokumentalne, cykle tematyczne: konkretnego reżysera, aktora czy gatunku filmowego. Projekt wpłynie także na długofalową poprawę warunków funkcjonowania kina, m.in. zwiększenie zasięgu oddziaływania kina, jak również umożliwi równoległą projekcję filmu studyjnego i kina o masowym odbiorze. W nowym obiekcie planuje się zarówno działalność kina cyfrowego, wieloseansowego, jak też kameralnej sali kinowej, usytuowanej w części podziemnej budynku.
– Na czym będzie się opierała edukacja filmowa?
– Mamy wstępną deklarację współpracy z telewizją TVN w ramach programu EDUKINO oraz w ramach projektu „Lekcja w kinie”.
Zamierzamy również przystąpić do Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych, dzięki czemu będziemy mogli prezentować np. transmisje oper, koncertów, przedstawień teatralnych.
Od 6 lat współpracujemy z Pomorską Fundacją Filmową i prezentujemy repliki filmów zgłoszonych do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz prezentacje Kina Młodego Widza. Współpracujemy z Nadbałtyckim Centrum Kultury w projekcie Festiwal Filmów Jednominutowych – The One Minutes. Wielokrotnie realizowaliśmy warsztaty we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi i Studiem Miniatur Filmowych sp. z o.o. w Warszawie. Poza wykorzystaniem kameralnej sali kinowej do projekcji kina artystycznego, niszowego oraz festiwalowej twórczości niezależnej, planujemy organizowanie spotkań z twórcami filmów, a więc reżyserami, operatorami, aktorami.
– Kolejne 50 tysięcy złotych dofinansowania zdobył projekt: Nadmorskie Spotkania Twórcze – inżynieria morska polskiego i niemieckiego wybrzeża Bałtyku.
– Dotację tę otrzymaliśmy na początku lipca od Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem wspomnianego projektu jest nawiązanie długofalowej współpracy z organizacją niemiecką Societät Rostock maritim e.V. oraz Muzeum Morskim w Rostocku. Rozpoczęliśmy od wystawy rysunków niemieckiego artysty Horsta Wagnera, prezentowanej wiosną w Ratuszu w Wejherowie. Planujemy polsko-niemieckie twórcze spotkania artystyczne z elementami edukacyjnymi i popularyzatorskimi, takimi jak warsztaty filmowe, wystawy poplenerowe, konferencja.  Tematem wiodącym działań są latarnie morskie oraz inne elementy inżynierii morskiej w krajobrazie wybrzeża w obu krajach.
Finałem projektu będzie otwarcie Galerii w nowym budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej.  
Dodajmy, że współorganizatorami i partnerami projektu są również: Stowarzyszenie Marynistów Polskich – Oddział Kaszubsko-Pomorski w Wejherowie, Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Fundacja Europejskie Spotkania, Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.                
Rozmawiała Monika Dudek

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.