Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Radni Rady Powiatu Wejherowskiego pozytywnie ocenili wykonanie budżetu w 2016 roku, dlatego udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium. Na uznanie radnych zasłużyły zwłaszcza ubiegłoroczne inwestycje i remonty, prowadzone na dużą skalę. Na modernizację infrastruktury drogowej przeznaczono ponad 25 mln zł, a na remonty placówek oświatowych 3 mln zł. W ubiegłorocznym budżecie powiatu wejherowskiego po stronie wydatków znalazło się blisko 160 mln zł, natomiast po stronie dochodów – 165 mln zł.

Podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni wysłuchali sprawozdania Zarządu.
Zaplanowane dochody budżetu w kwocie 160 571 411 zł zostały wykonane w wysokości 165 094 063 zł co stanowi 102,82 % planu. Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 170 529 462 zł zrealizowano w wysokości 159 444 585,83 zł co stanowi 93,50 % planu.

Remonty dróg powiatowych

W 2016 r. zrealizowano na terenie powiatu wejherowskiego przedsięwzięcia, które znacząco wpłynęły m.in. na poprawę infrastruktury drogowej czy podniesienie standardów szkolnictwa w powiecie. W minionym roku na inwestycje drogowe Powiat Wejherowski przeznaczył ponad 25 milionów złotych, dzięki którym wyremontowano 22 km powiatowych dróg.

Termomodernizacja i rozbudowa szkół

Ubiegły rok był też wyjątkowy pod względem środków jakie samorząd powiatowy przeznaczył na remonty w placówkach oświatowych. Kontynuowano m.in. projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Wejherowie”.
Powstał projekt rozbudowy szkoły oraz dokonano zakupu sprzętu do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi.

Będzie nowa hala sportowa

Sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową i projekt budowlany dotyczący budowy hali sportowej oraz rozbudowy o kompleks 6 pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Ponadto rozpoczęto realizację projektów związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego, na które powiat pozyskał w zeszłym roku rekordową kwotę w wysokości 24 mln zł.

Remont internatu i podstawówki

W ubiegłum roku w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie przeprowadzono remont budynku internatu, a także przebudowano budynek szkoły podstawowej. Ponadto wykonano rozbiórkę budynku garażowego wraz z modernizacją ogrodzenia i parkingu.

Bezpieczeństwo najważniejsze

W ubiegłym roku Powiat Wejherowski inwestował także w bezpieczeństwo publiczne dofinansowując zakupy nowych samochodów na potrzeby straży pożarnej i policji, a także odpowiedniego sprzętu dla ratowników.
Dobra współpraca
Kiedy radni przegłosowali absolutorium dla Zarządu Powiatu, starosta Gabrtiela Lisius podziękowała zarówno radnym, i Zarządowi, jak i dyrektorom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz starostwa, za zaangażowanie i współpracę.

Dynamiczny rok Gabriela Lisius starosta wejherowski

– Rok 2016 był rokiem bardzo dynamicznym. Wykonaliśmy wiele inwestycji nie tylko na drogach, ale też w naszych placówkach oświatowych i kulturalnych. Zrealizowaliśmy wiele projektów społecznych oraz pozyskaliśmy bardzo duże środki na realizację programów, które rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować w bieżącym oraz w 2018 roku. Chodzi o projekty, dotyczące szkolnictwa zawodowego czy budowy Książnicy prof. Gerarda Labudy. Zrealizowaliśmy dużo działań inwestycyjnych, remontowych, ale też kulturalnych, sportowych i społecznych.

Remonty dróg oraz chodników na wsiach i w mieście Witold Reclaf, wicestarosta wejherowski

– Największym przedsięwzięciem inwestycyjnych w 2016 r. była rozbudowa drogi powiatowej Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Bolszewo – Góra, która uzyskała dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Wśród innych ważnych zadań drogowych, które zrealizowano w 2016 r. można wymienić m.in. przebudowę dróg: Sasino – Choczewo na odcinku przez miejscowość Kurowo, Kisewo – Żelazno (droga wojewódzka 213) na odcinku Kisewo – Brzeźno Lęborskie, Żelazno – Mierzyno – Bolszewo na odcinku Mierzyno – Kostkowo – Rybno wraz z remontem chodnika w Kostkowie, Zakrzewo – Linia – Strzepcz na odcinku przez miejscowość Strzepcz i odcinku Pobłocie – Rosochy, Szemud – Jeleńska Huta na odcinku Jeleńska Huta, a także remont mostu przez rzekę Gościcina w miejscowości Dąbrówka.
Przebudowalismy ulicę 12 Marca w Wejherowie, a na ul. Kościuszki i Mickiewicza wyremontowaliśmy chodniki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.