(Nie)obecni poprzez pracę

Niepełnosprawni mają większe niż inni problemy ze znalezieniem pracy. Z tego powodu nierzadko zamykają się w czterech ścianach własnego domu i pozostają nieaktywni. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie stara się temu zaradzić, realizując projekt „Nieobecni poprzez pracę”, skierowany do bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Dzięki temu 15 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zarejestrowanych w PUP, uczestniczyło w szkoleniach i stażach zawodowych. O celach, metodach i efektach projektu mówiono podczas konferencji podsumowującej realizację wspomnianego zadania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnicy projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, brali udział w indywidualnych szkoleniach, takich  jak kurs kadrowo-płacowy, kurs opiekunki dziecięcej, kurs szycia lekkiego, obsługi programu Symfonia i Płatnik, sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej, florystyki i kursie kasy fiskalnej, glazurnika, pracownika biurowego.

Podczas dyskusji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, Grażyna Sobieraj zbierała pochwały i gratulacje za realizację projektu od gości. Z uznaniem o projekcie mówił m.in. dyrektor PUP w Pucku, Zygmunt Orzeł (na zdjęciu razem z Grażyną Sobieraj).
Podczas dyskusji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, Grażyna Sobieraj zbierała pochwały i gratulacje za realizację projektu od gości. Z uznaniem o projekcie mówił m.in. dyrektor PUP w Pucku, Zygmunt Orzeł (na zdjęciu razem z Grażyną Sobieraj).

W drugim etapie prowadzone były szkolenia grupowe, zawierające autoprezentację i metody poruszania się na rynku pracy, udział w rozmowach kwalifikacyjnych.
Ostatnim etapem realizacji indywidualnej ścieżki było organizowanie staży zawodowych. Celem staży było zdobycie doświadczenia zawodowego. Staże trwały sześć miesięcy, a właściwie jeszcze trwają. Ostatnie zakończą się 22 lipca br.
Z informacji Grażyny Sobieraj, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w Wejherowie zwiększa się liczba niepełnosprawnych bezrobotnych. Stanowią 6,5 procenta ogółu bezrobotnych. Na koniec 2011 roku zarejestrowano 545 osób niepełnosprawnych, w tym 330 kobiet.
– Aby skuteczniej szukać pracy, niepełnosprawni powinni podnosić kwalifikacje zawodowe, a pracodawcy powinni kierować się przy doborze pracowników wiedzą i umiejętnościami, a nie niepełnosprawnością. Niepełnosprawność to nie tylko brak zdrowia, to czasem również brak wsparcia ze strony otoczenia, niska samoocena, często niski poziom wykształcenia, brak zatrudnienia co przekłada się na nisko standard życia – stwierdziła Danuta Majchrowic, koordynator projektów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
O szczegółach projektu „Nieobecni przez pracę” opowiadał koordynator z ramienia PUP, Patryk Kwidziński. Jak twierdził, dzięki szkoleniom i stażom zmienił się poziom umiejętności pracowniczych uczestników, m.in. poprzez podniesienia kwalifikacji, podniesienia świadomości pracowniczych, doświadczenia wyniesione z praktyk zawodowych, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, podniesienie poziomu mobilności dzięki refundacji kosztów dojazdów.
Uczestnicy dyskusji, w tym przedstawiciele innych urzędów pracy (m.in. w Gdyni i Pucku) nie kryli uznania dla pracy wejherowskiego PUP na rzecz niepełnosprawnych.                
AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.