Szkolenie w ZUS

ZUS w Wejherowie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 13 lipca br. w Inspektoracie ZUS przy ul. Sobieskiego 294. Tematem będą zmiany legislacyjne w obszarze zasiłków.

W trakcie szkolenia zostaną omówione ogólne zmian zapisów w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także tryb i zmienione zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Uczestnicy poznają także zmiany dotyczące dokumentowania niezdolności do pracy oraz formy przekazywania zwolnień lekarskich do płatników, jakie mają obowiązywać od 01.01.2018r. oraz w okresie przejściowym. Dowiedzą się również o podwyższeniu zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego oraz wypłacie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego wydłużonego wskutek wykonywania pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, a także o zmianach w zakresie zasad ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego.
Eksperci ZUS odpowiedzą także na wszelkie pytania.
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 58 572-97-17 lub mailowo: aleksandra.nadolska@zus.pl, a także malgorzata.wisniewska04@zus.pl.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.