Sprawdzian szóstoklasistów

Bardzo dobrze wypadli uczniowie klas szóstych szkół podstawowych powiatu wejherowskiego, którzy 3 kwietnia przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu. Średnia uzyskanych przez nich punktów wynosi 22,60 i jest wyższa od średniej wojewódzkiej (22,34 pkt) o 0,26 pkt, natomiast niższa od średniej krajowej (22,75 pkt) zaledwie o 0,15 pkt. Według wyników sprawdzianu umiejętności szóstoklasistów najlepszymi placówkami oświatowymi w powiecie wejherowskim są Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wejherowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Rumi, Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie i Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi.

Sprawdzian, do którego przystąpiło 2284 wejherowskich trzynastolatków miał skontrolować przede wszystkim umiejętności nabyte w szkole i ocenić, w jakim stopniu uczeń opanował czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
W kraju wyniki uzależnione były od demograficznego potencjału samorządów. Im większe miasto, tym lepsze wyniki. W powiecie wejherowskim sytuacja była bardzo podobna. W gronie szkół powyżej średniej krajowej znalazło się 14 placówek miejskich i 6 szkół wiejskich. Z tych ostatnich, ku ogólnemu zaskoczeniu, powyżej średniej ogólnopolskiej uplasowały się szkoły podstawowe z Wyszecina, Częstkowa, Góry, Sychowa, Karczemek i Luzina.
Sytuacja lidera sprawdzianu – Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie – jest wyjątkowa, ponieważ nie jest to placówka prowadzona przez samorząd gminny. 7 września 1992, przy ulicy Obrońców Wybrzeża 1, zabrzmiał pierwszy dzwonek, oznajmujący rozpoczęcie roku szkolnego. Marzenie o powstaniu szkoły stało się rzeczywistością dzięki pomocy sponsorów oraz wspólnej, ciężkiej pracy rodziców, nauczycieli i dzieci.
– Nasza szkoła jest niepubliczna i społeczna, bo organem prowadzącym jest organizacja społeczna – Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie – mówi Lucyna Rzepecka, dyrektorka placówki. – Szkoła jest mała i bezpieczna. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 16 osób, a w małych klasach nauczyciel ma szansę na dotarcie do każdego ucznia. Dbamy o to, by współpraca między nauczycielami a uczniami przebiegała w atmosferze przyjaźni i szacunku.
Co ciekawe, drugie i trzecie miejsce w powiatowym rankingu także zajęły szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest gmina. Abiturienci Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie uzyskali średnią 29,07 pkt, natomiast uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Rumi 28,71 pkt.
Ranking szkół tak naprawdę nie odzwierciedla poziomu nauczania przez pedagogów. Wynik egzaminu jest bowiem efektem wielu czynników, w tym zwłaszcza uwarunkowań środowiskowych, zależny jest od wykształcenia i aspiracji rodziców dzieci, a nawet ich pozycji finansowej.
Ryszard Wenta

Teksty tego autora czytaj na http://www.ryszardwenta.blogspot.com

RANKING SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Powyżej średniej krajowej:
31,44 – SP Społeczna nr 1 Wejherowo – 16
29,07 – SP Niepubliczna Wejherowo – 15
28,71 – SP Sióstr Salezjanek Rumia – 24
28,44 – SP nr 6 Reda – 32
28,25 – SP Ekologiczna Rumia – 16
25,78 – SP nr 2 Reda – 69
25,75 – SP nr 4 Reda – 63
25,25 – SP Wyszecino – 8
24,67 – SP nr 9 Rumia – 148
24,53 – SP nr 11 Wejherowo – 103
24,25 – SP Częstkowo – 12
24,00 – SP Góra – 18
23,89 – SP nr 5 Reda – 19
23,79 – SP nr 3 Reda – 53
23,59 – SP Sychowo – 37
23,30 – SP nr 5 Wejherowo – 54
23,20 – SP nr 6 Rumia – 120
22,90 – SP Karczemki – 21
22,89 – SP Luzino – 103
22,84 – SP nr 1 Rumia – 111
Kolejne kolumny oznaczają: średnią uzyskanych punktów ze sprawdzianu, nazwę szkoły, liczbę zdających uczniów.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.