Szkoła na celujący

Wejherowski „Sobieski” znalazł się w gronie najwyżej ocenionych w Polsce szkół średnich. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie dołączyło tym samym do 15 procent szkół w Polsce, najwyżej ocenionych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty, podczas tzw. ewaluacji.

 

Oceniano zarządzanie zespołem  pracowniczym, bazę lokalową i wyposażenie, a także prowadzenie nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności szkoły.
Szkoła od lat wyróżnia się wysokim poziomem nauczania i troską o wszechstronny rozwój ucznia, a także o odpowiednie warunki lokalowe. Ewaluacja przewidywała 5 ocen od A (najwyższa) do E. Wejherowskie liceum zasłużyło na najwyższą ocenę A, jako jedna z nielicznych szkół w kraju w zakresie zarządzania zespołem nauczycieli.
Wysoka ocena to zasługa nie tylko nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ale przede wszystkim uczniów, rodziców i  instytucji , które wspierają szkołę od lat. Oni także uczestniczyli w wywiadach z wizytatorami.
– Chciałbym gorąco podziękować wszystkim uczestnikom przeprowadzonej ewaluacji za aktywny udział i wyrażenie wspaniałych opinii o szkole – powiedziała Bożena Conradi, dyrektorka ZSP nr 1.
Po ciężkim i obfitym w kontrole roku szkolnym  nauczyciele i pracownicy wybrali na zasłużone wakacje, które rozpoczęli wspólną wycieczką do Drezna (na zdjęciu niżej).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.