Absolutorium dla prezydenta za realizację zadań w Wejherowie w 2016 roku

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium za rok 2016. Podczas głosowania na sesji Rady Miasta Wejherowa 27 czerwca br. zdecydowana większość radnych (17) pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzieliła prezydentowi absolutorium. Jedna osoba była przeciw, a trzy wstrzymały się od głosu.

Na początku obrad prezydent Krzysztof Hildebrandt przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok podkreślając, że zgodnie z zapowiedziami, w minionym roku prowadzono liczne remonty i modernizacje ulic we wszystkich częściach miasta.

Nowe ulice i ronda

Przede wszystkim zakończono pierwszą część I etapu budowy bezkolizyjnego Węzła Śmiechowo (Zryw), w efekcie czego powstało połączenie drogowe z prawdziwego zdarzenia z dwoma rondami od ul. Patoka od ul. Gryfa Pomorskiego i od ul. Necla do ul. Stefczyka.
W 2016 roku wybudowana została ulica Brzozowa, a ulice Dolna i Okrężna przebudowano. Rozpoczęto przebudowę ulic Westerplatte i Paderewskiego. Wspólnie z powiatem wejherowskim zrealizowano przebudowę ulicy 12 Marca.

Remonty dróg

W 2016 roku powstał system bezpiecznego przejścia dla pieszych w okolicy Filharmonii Kaszubskiej i parking przy ZS nr 3 przy ul. Nadrzecznej, a także zatoki autobusowe w ul. Nadrzecznej i Lelewela. Płytami drogowymi utwardzono prawie kilometr ulic gruntowych: Złotą, Spokojną, Szczęśliwą, Krzywą oraz łącznik między Okrężną i Lelewela.

Nie tylko ulice

Wzdłuż ul. Sobieskiego zbudowano kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego. Miasto wsparło finansowo remonty chodników na drogach powiatowych w Wejherowie, m.in. na ul. Kościuszki. Wykonano też oświetlenie we fragmentach ulic Kotłowskiego, Św. Anny, Bocznej oraz łączniku pomiędzy ul. Konopnicką i Stefczyka.
Do ważnych inwestycji należała budowa zadaszenia lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej. Ponad 2,5 mln zł wydatkowano na remonty budynków mieszkalnych. Ponadto miasto prowadziło też działania w zakresie zmiany systemu ogrzewania budynków, likwidacji starych pieców i poprawy czystości powietrza atmosferycznego.

Kolejne inwestycje już przygotowane

W ubiegłym roku Urząd Miejski w Wejherowie przygotował projekty techniczne kolejnych inwestycji, przede wszystkim metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem pod torami, którego realizacja właśnie się rozpoczęła, budowy drogi łączącej ulice Sucharskiego i Strzelecką, a także odcinka ul. Staromłyńskiej i ul. Karnowskiego. Gotowa jest dokumentacja techniczna układu drogowego Osiedla Przyjaźni i ul. Inwalidów Wojennych, przebudowy skrzyżowania ulic Nadrzecznej i Chopina (rondo), parkingu przy ul. Reformatów.
Zaprojektowano m.in. boisko między ulicami Wschodnią i  Sikorskiego, halę tenisową przy ul. Kalwaryjskiej oraz teren rekreacyjno-sportowy przy Hotelu Bliza.

Budżet Obywatelski

Ważną pozycją w budżecie miejskim 2016 rok był Budżet Obywatelski, dzięki któremu  powstały m.in. place zabaw i rekreacji na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie oraz na osiedlu Fenikowskiego. Tam urządzono również boisko do piłki plażowej, zbudowano scenę muzyczną z oświetleniem.

Ważna równowaga

Oprócz inwestycji i remontów, władze Wejherowa realizowały szereg innych zadań m.in. w zakresie gospodarki komunalnej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury, promocji, rekreacji i sportu.
Jak podkreślił w sprawozdaniu prezydent Krzysztof Hildebrandt, każda dziedzina życia w mieście jest ważna, ponieważ podstawowym celem jest zrównoważony rozwój Wejherowa – miasta atrakcyjnego i przyjaznego mieszkańcom.

Pozytywne opinie

Wykonanie budżetu za 2016 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Komisja Rewizyjna Rady Miasta stwierdziła, że Prezydent realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydenta poprzedziła dość długa dyskusja, następnie  radni debatowali nad pozostałymi uchwałami.

To był bardzo dobry rok
Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

– 17 głosów poparcia, to bardzo dobry wynik. Fakt, że otrzymałem absolutorium stanowi dodatkową mobilizację do realizacji kolejnych wyzwań i zadań. Pomoże w tym z pewnością praca w tak dobrym zespole radnych i współpracowników .
Rok 2016 był bardzo dobrym rokiem. Był to rok historyczny, bo rozpoczęliśmy najważniejsze inwestycje dla miasta, czyli węzły drogowe. Kolejne lata, to będzie ciąg bardzo ważnych i kosztownych inwestycji, które zmienią kształt i oblicze Wejherowa na przyszłość. Jesteśmy w bardzo trudnym czasie dla miasta Wejherowa, ale z taką Radą  Miasta jestem w stanie zrobić nawet najtrudniejsze rzeczy. To wszystko będzie służyło naszemu miastu i wszystkim mieszkańcom.

Zaplanowane dochody budżetowe w 2016 roku w wysokości 198 583 878 zł zostały wykonane w kwocie 198 049 489 zł. Natomiast wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 211 587 151 zł zostały zrealizowane w wysokości 201 007 796 zł.
Zadłużenie miasta na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji  wyniosło 47 140 710 zł, co stanowi 23,8% wykonanych dochodów ogółem i jest jednym z niższych wskaźników zadłużenia w Polsce.

Fragmenty ze stanowiska radnych z klubu „Wolę Wejherowo” w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2016.

(…) W minionym roku wiele się wydarzyło w sferze inwestycyjnej, przede wszystkim na wejherowskich drogach, ale również w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych. Najważniejszym sukcesem była budowa układu drogowego w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw). Podkreślić należy przygotowanie w 2016 roku do realizacji kolejnej dużej inwestycji drogowej dotyczącej połączenia północnej i południowej części miasta, czyli Węzła Wejherowo (Kwiatowa) oraz przygotowanie programu rewitalizacji i termomodernizacji. Na wymienione zadania, które wkrótce się rozpoczną, Prezydent zdobył łącznie 33,6 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Realizowane w 2016 i w najbliższych latach inwestycje przyniosą wejherowianom wiele korzyści. Warto zauważyć, że oprócz realizacji zadań priorytetowych, przygotowywane są ambitne zadania rozwojowe, przyszłościowe. Z uznaniem chcemy podkreślić kontynuację budżetu obywatelskiego, którego druga edycja w 2016 roku była dużym sukcesem, ciesząc się jeszcze większym zainteresowaniem mieszkańców. Powyższe dokonania są wypełnieniem programu wyborczego Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, co przyjmujemy z satysfakcją. Radni klubu „Wolę Wejherowo” konsekwentnie przez lata popierali działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i działali razem z nim na rzecz rozwoju miasta. Wyrażamy również zadowolenie z faktu, że kolejny rok stał pod znakiem szerokiej współpracy radnych z Prezydentem i zgody w Radzie Miasta Wejherowa. (…) Zapewne można mieć uwagi i zastrzeżenia, ale ocenić należy całokształt działalności Prezydenta i oceniamy tę działalności pozytywnie. (…)

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.