Rewitalizacja Śródmieścia

O dotacji na rewitalizację części Wejherowa informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do tematu, aby napisać, na co władze miasta wspólnie z mieszkańcami wydadzą ok. 15 milionów złotych, w tym ok. 12 milionów, pochodzących z funduszy unijnych. Dzięki właściwemu wykorzystaniu tej kwoty, wiele miejsc w Śródmieściu Wejherowa zmieni swoje oblicze, a jakość życia mieszkańców poprawi się.

Wejherowo zdobyło ok. 12 mln zł dofinansowania unijnego na rewitalizację, ale łączny koszt wyniesie ok. 15 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku.
– Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji miasta jako regionalnego ośrodka metropolii – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Celem rewitalizacji jest także poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnego obszaru miasta oraz odnowę historycznej części miasta.
Chodzi ponadto o walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich.
– Wszystkie działania w ramach rewitalizacji łączy jeden wspólny cel – ożywienie społeczne, gospodarcze, uporządkowanie sfery przestrzenno-technicznej, wsparcie w sferze środowiskowej – podsumowuje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
– Program rewitalizacji ma konkretny wymiar dla mieszkańców – podkreśla Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, który brał udział w przygotowaniu programu. – Uczestniczyłem w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych, które skorzystają z programu rewitalizacji, gdyż za pieniądze unijne wykonane zostaną roboty remontowe w tych budynkach. Ten program jest ludziom potrzebny. Cieszę się, że nasze działania i zabiegi przekładają się na konkretne korzyści dla wejherowian.

W historycznym centrum Wejherowa, pomiędzy rzeką Cedron a parkingiem przy ul. Wałowej, ma powstać nowy mały park miejski – miejsce rekreacji i wypoczynku przyjazne mieszkańcom. Teren będzie uporządkowany, wyposażony w małą architekturę, z wytyczonymi ścieżkami pieszymi, umożliwiającymi dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku. Powstaną tam również place zabaw dla różnych grup wiekowych dzieci, wyposażone w atrakcyjne urządzenia do zabawy i rekreacji.

W Wejherowie w ramach projektu rewitalizacji do roku 2022 przewidziano wykonanie następujących zadań:

Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na potrzeby Klub Integracji Społecznej oraz adaptacja lokalu o powierzchni ok 18 m2 na potrzeby stworzenie miejsca, służącego wspieraniu osób wchodzących na rynek działalności gospodarczej.
• Zagospodarowanie terenu miejskiego: park nad rzeką Cedron oraz Park Kaszubski (ul. Sobieskiego).
• Budowa powiązania drogowego, łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza. Powstanie tam ulica Św. Anny, stanowiąca ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym ruchem pojazdów. Zaplanowano utwardzenie terenu, lokalizację miejsc postojowych, małą architekturę, zieleń.
• Zielone podwórka – projekt realizowany w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi (28 podmiotów) i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową.
Zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni publicznej między ul. 12 Marca – Reformatów oraz pomiędzy ul. Dworcową i Kopernika, remont ul. Hallera, ul. Kopernika, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową ze Spacerową (170 mb), remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza/10 Lutego.
• Dwa ciągi pieszo-rowerowe: przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron – dokończeniu pasażu pieszego, wykonanie zieleni, małej architektury, oświetlenia pasażu, odwodnienia terenu.
• W ramach instrumentu elastyczności (Aktywni +) przewiduje się prowadzenie punktu, który będzie skupiał lokalne inicjatywy, dotyczące procesu rewitalizacji.
Wspierane i finansowane będą przede wszystkim inicjatywy związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacją wspólnych koncepcji dotyczących małej architektury, wspólnymi inicjatywami artystycznymi i innymi inicjatywami pochodzącymi bezpośrednio od mieszkańców obszaru objętego wsparciem.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.