Rowerem przez północne Kaszuby

Na terenie Wejherowa i na jego obrzeżach ruszyła kolejna inwestycja. Tym razem jest to budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – budowa i przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”.

MD.Władze Wejherowa liczą na to, że poprawi się dzięki temu infrastruktura turystyczna o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Zrealizowany projekt przyczyni się do równomiernego wykorzystania potencjału turystycznego tej części regionu, wydłużenia sezonu wypoczynkowego, wzrostu liczby turystów i poprawy dostępności do różnych atrakcji turystycznych.Zaplanowano także oznakowanie m.in. szlaku rowerowego „Rumia – Białogóra”, ustawione będą dwie tablice informacyjne: na parkingu przy szpitalu w Wejherowie oraz przy stacji Wejherowo Nanice.

Obecnie budowany jest odcinek nowej trasy, biegnący wzdłuż (obok) drogi z Wejherowa do Piaśnicy i Krokowej. Trwają tam intensywne prace, dzięki którym rowerzyści będą mogli bezpiecznie się poruszać.
Obecnie budowany jest odcinek nowej trasy, biegnący wzdłuż (obok) drogi z Wejherowa do Piaśnicy i Krokowej. Trwają tam intensywne prace, dzięki którym rowerzyści będą mogli bezpiecznie się poruszać.

Na terenie naszego miasta powstanie 600-metrowy ciąg pieszo-rowerowy z twardą nawierzchnią wzdłuż potoku Cedron, od ul. Rzeźnickiej do ul. Partyzantów; 360-metrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chopina od skrętu do szpitala do ul. Nowowiejskiego; 690-metrowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż górnego odcinka ul. Ofiar Piaśnicy (droga wojewódzka nr 218). W ramach budowy ścieżki rowerowej, prowadzona będzie promocja na terenie gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo, Gniewino, w miastach Wejherowo oraz Puck. Wartość inwestycji wyniesie prawie 18 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych sięga 11 mln zł. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną roboty budowlano-montażowe, w wyniku których powstanie 133 km oznakowanego szlaku rowerowego z pełną infrastrukturą. Nazwa długa i dość skomplikowana, ale inwestycja bardzo potrzebna miastu i cyklistom.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.