Stowarzyszenia użyczają sprzęt niepełnosprawnym

Dwa stowarzyszenia, służące niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu wejherowskiego otrzymały w darze sprzęt, ułatwiający poruszanie się oraz potrzebny do rehabilitacji. Bedzie on wypożyczany osobom niepełnosprawnym, podobnie jak dotychczas inne sprzęty i urządzenia, będące w posiadaniu obu stowarzyszeń. Przydałaby się tylko wypożyczalnia z prawdziwego zdarzenia, ulokowana w odpowiednim pomieszczeniu.

Anna Kuczmarska- Cieszymy się z przekazanego nam przez władze miasta pomieszczania, pełniącego funkcję magazynu, ale na razie nie możemy w pełni zaprezentować osobom potrzebującym posiadanego sprzętu – dodaje Genowefa Małyszko. – Dlatego razem z działaczami stowarzyszenia „Barka” będziemy starać się o pomoc w znalezieniu innego lokum i urządzenie w nim prawdziwej wypożyczalni. Liczymy m.in. na pomoc władz powiatowych, jako że nasi podopieczni pochodzą z całego powiatu.Jak podkreśla Genowefa Małyszko, społeczeństwo się starzeje, więc pomoc medyczna i rehabilitacyjna jest coraz bardziej potrzebna. Dobrze się stało, że co jakiś czas do Polski, w tym do Wejherowa, przywożony jest sprzęt rehabilitacyjny. Z Niemiec, z fundacji H. Spielera przywoził go ostatnio Marek Mroske.- Sytuacja mieszkańców naszego powiatu, mających różnego rodzaju schorzenia i niepełnosprawności jest trudna, podobnie jak osób niepełnosprawnych w całym kraju. Staramy się im pomóc m.in. w dostępie do niezbędnej rehabilitacji – mówi Genowefa Małyszko, prezes Stowarzyszenia „Wsparcie” i przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. – W większości poradni rehabilitacyjnych do końca roku nie ma już miejsc, a więc niepełnosprawnym pozostaje rehabilitacja w prywatnych placówkach lub w domu. Tym bardziej jest im potrzebny sprzęt do ćwiczeń, które pozwolą im poprawić sprawność fizyczną, kondycję i ogólny stan zdrowia, a nawet mogą umożliwić powrót do normalnych czynności.A potrzeby są ogromne i każda tego rodzaju pomoc jest na wagę złota. Sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo drogi i z pewnością niewiele osób stać na kupno potrzebnych urządzeń.

Spotkanie z Helmuthem Spielerem (w środku), który przekazał sprzęt dla niepełnosprawnych.
Spotkanie z Helmuthem Spielerem (w środku), który przekazał sprzęt dla niepełnosprawnych.

Do tego dochodzi problem z dostępnością usług medycznych.Bezpłatnie przekazany sprzęt, w tym m.in. wózki, regulowane łóżka z pilotem, kule i urządzenia do ćwiczeń, został umieszczony w magazynie, udostępnionym organizacjom przez władze miasta Wejherowa. Budynek spełniający taką funkcję jest niestety lokalem tymczasowym, ale mimo skromnych warunków i ograniczonej powierzchni na razie właśnie tam wydawany jest sprzęt. Członkowie obu stowarzyszeń otrzymują go bezpłatnie, na zasadzie użyczenia przez organizację.W spotkaniu  w restauracji „Bliza” uczestniczyła Gabriela Lisius, członek Zarządu Powiatu oraz Genowefa Małyszko – prezes Stowarzyszenia „Wsparcie”,  a zarazem radna powiatowa i przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia „Barka”: prezes Wojciech Kaczkowski  i Kazimiera Zacholska.  Darczyńca z niemieckiej fundacji – Helmuth Spieler przyjechał w czerwcu br. do Wejherowa i spotkał się z przedstawicielami obdarowanych organizacji, a dokładnie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” oraz Stowarzyszenia  Społeczności Lokalnej „Wsparcie”. Pierwsze ze stowarzyszeń ma siedzibę w Wejherowie, drugie – w Redzie, ale oba działają na terenie powiatu.

Powiatowa Rada działa od ponad roku

Dzięki interwencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w tym roku dorosłe osoby niepełnosprawne mogą pojechać na turnusy rehabilitacyjne, z których nie mogły korzystać przez ostatnie dwa lata. Turnusy były zarezerwowane tylko dla dzieci.Do działań Powiatowej Rady należy m.in. opiniowanie projektów powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, inspirowanie przedsięwzięć, zmierzających do integracji zawodowej i społecznej, a także do realizowania praw osób niepełnosprawnych.W skład rady wchodzą: Genowefa Małyszko – przewodnicząca, Jolanta Staszewska – wiceprzewodnicząca, Genowefa Domoradzka – skarbnik, Irena Barcińska, Krystyna Dosz. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wejherowie została powołana zarządzeniem starosty dokładnie rok temu, 7 lipca 2011 roku.

„Barka” i „Wsparcie”

Oba współpracujące ze sobą stowarzyszenia mają dyżury w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Hallera 10.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” dba m.in. o integrację dorosłych niepełnosprawnych, organizuje dla nich m.in. wycieczki krajoznawcze i spotkania.Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Wsparcie”, działające od 7 lat zajmuje się głównie pomocą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologią. Pomaga m.in. kobietom i dzieciom.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.