Oświadczenie w sprawie transmisji sesji

Dnia 26 czerwca br. w miejskim ratuszu odbyła się sesja Rady Miasta Wejherowa, podczas której radni decydowali o przyznaniu Prezydentowi Miasta absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2011.
Transmisję „na żywo” z tego wydarzenia prowadziła na swoim portalu lokalna telewizja TTM. Nie emitowała ona jednak prezentowanego przez Prezydenta Miasta Wejherowa sprawozdania z wykonanego budżetu – w związku z czym mieszkańcy oraz osoby zainteresowane tym tematem nie mogły się zapoznać ze stanowiskiem Prezydenta.
Usterkę techniczną, którą tłumaczono brak transmisji, ekipa telewizji TTM usunęła po zaprezentowaniu przez Prezydenta Miasta Wejherowa sprawozdania, tuż przed zabraniem głosu przez Pana Jacka Gafkę, reprezentującego radnych opozycji. Ta część sesji została wyemitowana „na żywo”, w związku z czym widzowie mogli zapoznać się jedynie ze stanowiskiem opozycji na temat wykonania budżetu.
Prezydent Miasta Wejherowa uważa, że mieszkańcy oraz osoby zainteresowane, powinny mieć możliwość wysłuchania wszystkich stron debaty, czy dyskusji. Istotą obiektywnych mediów jest takie właśnie przedstawianie stanowiska, co pozwala odbiorcy wyrobić własny pogląd na prezentowany temat. W tym przypadku warunek ten nie został spełniony. Dlatego konieczne było wyrażenie sprzeciwu wobec takiej sytuacji.
Emocje, które pojawiły się po stronie Prezydenta Miasta Wejherowa wynikały z tego, iż przerwanie transmisji uniemożliwiło mieszkańcom pełne zapoznanie się z faktami w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok i wyrobienie sobie własnego zdania w tej kwestii na podstawie całościowej transmisji. Zaprezentowanie w lokalnej telewizji poglądów tylko jednej ze stron odebrałoby opinii publicznej prawo do obiektywnej  oceny sytuacji.                
Urząd Miejski w Wejherowie

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.