Powiat ratuje zabytkowe kościoły

Siedem zabytkowych kościołów z powiatu wejherowskiego otrzymało pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. W sumie 240 tys. zł przeznaczyła na ten cel Rada Powiatu Wejherowskiego. Decyzję podjęli radni na ostatniej sesji.

Spotkanie przedstawicieli władz powiatu oraz księży proboszczów odbyło się na terenie parafii św. Wawrzyńca w Luzinie. Tam podpisano umowy na przekazanie dotacji na konserwację zabytkowych kościołów.              Fot. Starostwo w Wejherowie
Spotkanie przedstawicieli władz powiatu oraz księży proboszczów odbyło się na terenie parafii św. Wawrzyńca w Luzinie. Tam podpisano umowy na przekazanie dotacji na konserwację zabytkowych kościołów. Fot. Starostwo w Wejherowie

W 2007 r. Rada Powiatu Wejherowskiego określiła zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ich celem było zachowanie historycznego, artystycznego i kulturowego dziedzictwa oraz poprawa stanu zabytków Ziemi Wejherowskiej.
Konkurs na dotacje ogłaszany jest co roku, a biorą w nim udział obiekty wpisane do rejestru zabytków, znajdujące się na terenie powiatu, dostępne publicznie i posiadające istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców powiatu. Dotacja może pokrywać nawet 80 procent nakładów na prace remontowe i konserwacyjne.
– W ciągu jedenastu lat 55 razy wsparliśmy odnowę zabytków przeznaczając, na ten cel blisko 2 miliony złotych – przypomina starosta wejherowski Gabriela Lisius. – Udało się zrewitalizować wiele cennych obiektów sakralnych na terenie powiatu wejherowskiego, m.in. kościół w Zwartowie, Górze, Luzinie czy Trójcy Świętej w Wejherowie.
Środki na ochronę zabytków są z roku na rok coraz większe. W 2015 r. powiat przeznaczył na ten cel 190 tys. zł, w 2016 r. 210 tys. zł, a w tym roku 240 tys. zł.

Najwięcej, tj. 55 tys. zł otrzyma parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy XVIII-wiecznym ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Wśród kościołów, które otrzymały wsparcie znalazły się także parafie: Miłosierdzia Bożego w Sasinie – 40 tys. zł, św. Wawrzyńca w Luzinie – 40 tys. zł, św. Mateusza Apostoła w Górze – 30 tys. zł, św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie – 30 tys. zł, św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie – 25 tys. zł. oraz Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów – 20 tys. zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.