Sukcesy w trudnych czasach

Udzielenie absolutorium dla prezydenta miasta było najważniejszym punktem ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta Wejherowa. Większością głosów (12 za – 11 z „Wolę Wejherowo” i jeden z PIS, 8 przeciw z PO , jeden radny nie głosował) Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium, co oznacza, że radni, podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, wyrazili pozytywną opinię na temat realizacji budżetu miasta w 2011 roku.

 

Zanim doszło do głosowania, prezydent Krzysztof Hildebrandt zaprezentował dokładne i wyczerpujące sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznych zadań inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych i wielu innych dziedzinach życia miasta.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt przedstawił na sesji sprawozdanie z 2011 roku.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt przedstawił na sesji sprawozdanie z 2011 roku.

INWESTYCJE MIMO TRUDNOŚCI
Prezydent podkreślił, że ich realizacja odbywała się w trudnych warunkach, jakie rząd stworzył wszystkim samorządom. Krzysztof Hildebrandt  przedstawił informacje z niezależnych ogólnopolskich mediów, w których poruszano problem coraz większych obciążeń finansowych, a zarazem rosnącej liczby zadań, realizowanych przez miasta i gminy. Wniosek jest z nich taki, że rząd nie ułatwia, a wręcz utrudnia działania samorządów.
Mimo to w 2011 roku w Wejherowie udało się kontynuować zaplanowane wcześniej duże i ambitne inwestycje oraz mniejsze remonty, na które wydano aż 28 mln zł, nie licząc wydatków inwestycyjnych z budżetów WTBS, ZUK, MZK i innych jednostek miejskich.

WAŁOWA, PARK, PARKINGI
Mniej niż połowę tej sumy pochłonęła budowa nowego wielofunkcyjnego Centrum Kultury, a znaczne środki przeznaczono m.in. na Rewitalizację Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa. W ramach rewitalizacji, czyli ożywienia miasta , zakończono prace w Parku Miejskim oraz przebudowę ul. Wałowej.
Daje to możliwości dalszej aktywizacji i rozwoju tej części Wejherowa.
W swoim sprawozdaniu prezydent przypomniał o budowie parkingów u zbiegu ulic Dworcowej i Sobieskiego oraz u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Srebrny Potok, a także o przeprowadzonych remontach.

DROGI I KAMIENICE
– Wyremontowaliśmy lub poprawiliśmy nawierzchnię około jednego kilometra dróg. Największe prace prowadzone były na ul. Obrońców Wybrzeża, Borowiackiej, Obrońców Helu, Kwiatowej, Św. Jacka, Roszczynialskiego, Waśkowskiego – dodał Krzysztof Hildebrandt. – Wykonaliśmy wiele remontów w budynkach i mieszkaniach komunalnych, kontynuowaliśmy wymianę starych pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.Wspieraliśmy finansowo wspólnoty mieszkaniowe, które remontowały swoje budynki.
Prezydent podkreślił również, że w 2011 r. kontynuowano prace projektowe, które zaowocują potrzebnymi inwestycjami w przyszłości, m.in. budową węzła „Zryw”, z tunelem pod torami kolejowymi.

EDUKACJA, SPORT, KULTURA
Władze miasta nie szczędzą pieniędzy na oświatę. Do 26 mln zł subwencji oświatowej miasto dołożyło rekordową kwotę 12,5 mln zł z własnych środków. Inwestycje szkolne pochłonęły ok. 2,5 mln zł .
– W ramach programu z Unii Europejskiej wykonaliśmy kolejną termomodernizację szkoły, tym razem budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Trwały też inne remonty szkół – powiedział prezydent Wejherowa na sesji RM.
Liczne sukcesy wejherowskich uczniów, o których z dumą mówił prezydent dowodzą, że wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to dobrze zainwestowane pieniądze.
Podobnie jak wydatki na kulturę fizyczną, które w 2011 roku wyniosły 1,4 mln zł. Wejherowscy sportowcy osiągają sukcesy w różnych dyscyplinach. Wzrosła też, jak podkreślał w sprawozdaniu prezydent Hildebrandt aktywność organizacji pozarządowych – 15 z nich skorzystało z miejskich dotacji.   
– Fakt, że mimo trudnej sytuacji potrafimy miasto rozwijać, to efekt dobrej współpracy z mieszkańcami – mówił na sesji absolutoryjnej prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Kolejne ważne i rozwijające się dziedziny życia w mieście, wspierane z miejskiego budżetu m.in. kultura (Wejherowskie Centrum Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna), pomoc społeczna (MOPS) oraz służba zdrowia (w tym pomoc finansowa dla szpitala im. F. Ceynowy).

RIO NIE MA ZASTRZEŻEŃ
Po sprawozdaniu prezydenta przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która wydała pozytywna opinię na temat realizacji budżetu Wejherowa w 2011 roku.
Pozytywną opinię na ten temat wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Miasta, szeroko uzasadniając swoja decyzję. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Patsidis stwierdziła w imieniu komisji, że realizując budżet za 2011 rok, prezydent Wejherowa kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Innego zdania byli radni Klubu Platformy Obywatelskiej, m.in. Jacek Gafka, Maciej Łukowicz, Arkadiusz Szczygieł.

UWAGI OPOZYCJI
Radny Jacek Gafka krytycznie ocenił wykonanie budżetu i niewydatkowanie na budowę Filharmonii Kaszubskiej wszystkich zaplanowanych w ub. roku środków. Miał też uwagi do promocji miasta.
Radny zarzucił ponadto wzrost podatku od nieruchomości oraz podwyżkę pensji prezydenta miasta.
– Nieprawda, mam niższą pensję, niż w poprzedniej kadencji  – sprostował prezydent Hildebrandt  –  Podatek wzrósł wyłącznie o poziom inflacji, a więc nie można mówić o realnej podwyżce podatku.

PRZESUNIĘCIA A NIE OPÓŹNIENIA
Odpowiadając na zarzut, dotyczący niewykonania budżetu zastępca prezydenta Piotr Bochiński wyjaśnił, że w 2011 roku pieniądze przeznaczono m.in. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”, który realizuje wspólnie kilka gmin. Niestety, jedna z gmin miała znaczące opóźnienie i cały projekt ruszył dopiero w 2012 roku – przeprowadzono przetargi, a więc środki przeznaczone na to przedsięwzięcie w ub. roku zostaną wydane dopiero teraz.
Budowa nowego centrum  kultury jest realizowana bez opóźnień rzeczowych, a przesunięciu uległy jedynie niektóre płatności (z ubiegłego roku na obecny), co miało wpływ na niewykonanie wydatków budżetu. To dobrze, gdyż pieniądze dłużej znajdują się na koncie urzędu.
– Zarzuty opozycji dotyczą jedynie ułamka z jednego procenta wydatkowych środków z zeszłorocznego budżetu. Opozycja powtarza ciągle te same frazesy, a krytkowanie budowy nowego centrum kultury stałą się wręcz jej obsesją – podsumował  wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski. – Tymczasem pozytywne zmiany w mieście i rozwój Wejherowa w tych trudnych czasach są ewidentne. I znaczący udział ma w tym prezydent Krzysztof Hildebrandt.  Zapewne nie wszytko się udało i zawsze chciało by się więcej, ale trzeba realnie patrzeć na kryzys w kraju. Czyżby wejherowska Platforma go nie widziała? Plusy w ocenie prezydenta znacząco przeważają nad minusami.                     
AK.

Nie tylko absolutorium

W trakcie sesji prezydent Wejherowa odbierał gratulacje i słowa uznania nie tylko z powodu udzielenia przez  Radę Miasta absolutorium.
Przewodniczący Rady Miasta oraz radni i wejherowscy rzemieślnicy gratulował prezydentowi K. Hildebrandtowi znalezienia się w gronie najlepiej ocenianych prezydentów miast w Polsce. Jak informowaliśmy w „Pulsie Wejherowa” w czerwcu br., prezydent Wejherowa zajął 12 miejsce w rankingu tygodnika „Newsweek” na najlepszych prezydentów miast w Polsce.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.