Uwagi do 9 czerwca!

Do 9 czerwca można zgłaszać na piśmie uzasadnione uwagi oraz zastrzeżenia do projektów Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i wykonalności przez komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

Z listą projektów pozytywnie zweryfikowanych w ramach trzeciej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego można zapoznać się na stronie:
http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski
Każdy mieszkaniec może w ramach konsultacji społecznych wnieść uzasadnione uwagi oraz zastrzeżenia, które należy złożyć na piśmie do 9 czerwca do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Ostateczną decyzję w sprawie uwag do projektów podejmie komisja.
Po zatwierdzeniu projektów przez prezydenta Wejherowa, 28 czerwca br. zostaną one opublikowane, a mieszkańcy zadecydują o wyborze projektów do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się w terminach wspólnych z innym samorządami – na przełomie września i października.
Realizacja projektów nastąpi w 2018 roku.
Wśród 22 projektów poddanych pod konsultacje społeczne, 17 to projekty inwestycyjne, a 5 – nieinwestycyje.
Niektóre projekty dotyczą modernizacji ulic, doświetlenia przejść dla pieszych, budowy parkingów i urządzenia miejsc rekreacyjnych. Są pomysły na budowę placów zabaw, boisk sportowych, wiaty rowerowej, a także projekty społeczne, takie jak utworzenie teatru, organizacja imprez sportowych i kulturalnych.
Na realizację Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego miasto przeznaczyło 1 mln zł – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.