Będzie cieplej i taniej

Powiat pozyskał unijne środki na termomodernizację trzech budynków w Wejherowie. Środki unijne zostaną wykorzystane m.in. na ocieplenie ścian, wymianę źródeł ciepła czy odnowę stolarki okiennej.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius, marszałek pomorski Mieczysław Struk oraz członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel po podpisaniu umowy w Gdańsku.
Starosta wejherowski Gabriela Lisius, marszałek pomorski Mieczysław Struk oraz członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel po podpisaniu umowy w Gdańsku.

Blisko 2,6 mln zł otrzyma Powiat Wejherowski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na termomodernizację trzech budynków. Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, szkole zawodowej Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie 10 umów na modernizację energetyczną budynków, na łączną kwotę dofinansowania 27 315 696,26 zł. Dzięki tym umowom 30 budynków użyteczności publicznej oraz 9 budynków komunalnych przejdzie gruntowne zmiany w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
– Bardzo nam zależy, żeby realizować jeden z ważnych celów, jakie stawia przed krajami członkowskimi Unia Europejska, która mówi wprost o konieczności zwiększenia efektywności energetycznej – mówił podczas wydarzenia marszałek pomorski Mieczysław Struk.
W gronie samorządów, które otrzymały dofinansowanie znalazł się projekt Powiatu Wejherowskiego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.
– Nasz wniosek znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Urząd Marszałkowski i otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 593 000 zł – mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Pieniądze przeznaczone zostaną na działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do trzech powiatowych budynków. Prace polegać będą na wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz, stropów oraz połaci dachowych czy izolacji akustycznej stropu. Ponadto wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, instalacja centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej oraz nastąpi modernizacja wentylacji mechanicznej.
Całkowita wartość projektu realizowanego przez Powiat Wejherowski wyniesie 3 570 604,07 zł, z czego blisko 1 mln to wkład własny powiatu. Środki unijne stanowią 74% poziomu dofinansowania.
Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej spowoduje wymierne korzyści natury ekonomicznej i oszczędnościowej, polegające na obniżeniu kosztów ogrzewania oraz redukcji kosztów utrzymania budynków.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.