Pracowita sesja

W miniony wtorek radni miejscy spędzili w wejherowskim ratuszu niemal cały dzień. XXXI sesja Rady Miasta Wejherowa była wyjątkowo pracowita i długa, ponieważ podjęto wiele uchwał.
Najważniejszą decyzją samorządu było wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie miasta, które umożliwią przystąpienie do realizacji inwestycji, o której piszemy na stronie 3.

Węzeł integracyjno-komunikacyjny Kwiatowa (docelowo będzie się nazywał Węzeł Wejherowo) uzyskał dofinasowanie ze środków unijnych w wysokości niemal 19 mln zł. Te pieniądze trzeba było wprowadzić do budżetu. Zmiany dotyczyły także kilku innych przedsięwzięć w mieście. Radni uchwalili również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Te uchwały radni przyjęli zdecydowaną większością głosów. Uchwał zawierających budowę Węzła Kwiatowa nie poparli jedynie radna T. Skowrońska i jej syn G. Skowroński oraz radny M. Schmidt.
Zupełnie innej dziedziny dotyczyła uchwała o przyznaniu Statuetki Jakuba Wejhera zasłużonemu rzeźbiarzowi i malarzowi Zygmuntowi Leśniowskiemu. Jego sylwetkę przedstawiła radnym dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska, przypominając że Z. Leśniowski był wieloletnim nauczycielem, prowadził pracownię rzeźbiarską i ma w dorobku wiele pięknych obrazów. W swojej twórczości promuje Wejherowo i robi wiele na rzecz swojego miasta. Uchwala o nadaniu statuetki zasłużonemu artyście została podjęta jednogłośnie.

Podczas tej samej sesji radni zdecydowali o nadaniu nazw trzem rondom w Wejherowie. Rondo na skrzyżowanie ulic 10 Lutego, Sienkiewicza i Św. Jana otrzymało imię Mirona Łukowicza, lekarza, działacza społecznego (m.in. aktywnego działacza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), a przede wszystkim pierwszego w wolnej Polsce (po 1990 roku) przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa.
Imię świętego Leona Wielkiego otrzyma rondo u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sobieskiego i 3 Maja (koło kościoła), natomiast nowemu rondu w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego na Śmiechowie nadano imię Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

Kolejny raz Rada Miasta przyznała dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowanie prac remontowych doczeka się budynek przy ul. Kalwaryjskiej 3, budynek Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Św. Jacka 14, klasztor ojców Franciszkanów przy ul. Reformatów oraz kamienica wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 20.
Jedna z uchwał dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Miasta Wejherowa – wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne”, uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wejherowa oraz Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa do roku 2022.

Kolejna uchwała wprowadziła korzystne dla mieszkańców zmiany w zasadach polityki czynszowej w lokalach komunalnych. Chodzi o zlikwidowanie zwyżki czynszu dla osób zamieszkujących lokale, w których wprowadzono nowy, proekologiczny system grzewczy.

Kontrowersyjna uchwała

Najbardziej gorącą dyskusję wywołała bardzo kontrowersyjna uchwała autorstwa grupy radnych, dotycząca realizacji projektu Sytemu Roweru Metropolitarnego w Wejherowie. Chodzi o publiczne rowery, które można wypożyczać na mieście.
Radni zarzucali projektowi słabość merytoryczną (nie wiadomo konkretnie co, w jaki sposób i dokładnie za ile miałoby zostać wykonane), małe efekty niewspółmierne do kosztów (nawet 100 tys. zł rocznie) oraz brak zasadności w stosunkowo małym i zawartym mieście jakim jest Wejherowo, w dodatku z dość dobrze rozwinięta komunikacją MZK.

Wzburzenie niektórych radnych wywołał także sposób pracy nad uchwałą. Została wprowadzona przez radnych wnioskodawców rano na sesji, bez uprzedniej zapowiedzi i pracy na komisach, w czym dopatrywano się wątków politycznych przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Wszak publiczne rowery to temat modny i zasadny, choć nie zawsze i nie w każdej miejscowości.
Ostatecznie 9 radnych poprało uchwalę, 8 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Uchwała nie zostanie wykonana, gdyż została zgłoszona zbyt późno, zaledwie 3 dni przed ostatecznym terminem przystąpienia do projektu.

Nie ma możliwości wygospodarowania obecnie środków w wieloletniej prognozie finansowej na jej realizację, gdyż wszystkie środki w WPF na tej samej sesji decyzją radnych zostały przekazane na Węzeł Kwiatowa (Wejherowo), który jest priorytetem.

AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.