Głosowanie nad absolutorium

We wtorek 26 czerwca o godz. 10.00 w wejherowskim ratuszu odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa.
Wejherowscy radni wysłuchają sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wejherowa za 2011 rok, otrzymają informację o stanie mienia komunalnego oraz głosować będą za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2011 rok.
W programie wtorkowej sesji znajdzie się także uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2012-2022”.
Radni zdecyduja również o przyjęciu oraz wdrożeniu Programu Aktywności Lokalnej „Wspólna sprawa” dla miasta na lata 2012-2013.
Podczas obrad Rady Miastya zostanie także przedstawione sprawozdanie z działalności i realizacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.