Wielkie sprzątanie

W Akcji Sprzątania Świata, zorganizowanej na terenie gminy Linia w sobotę 22 kwietnia br., aktywnie wzięli udział mieszkańcy wsi Lewinko, podobnie jak w ubiegłym roku. Co ciekawe, pomagali im osadzeni w Areszcie Śledczym w Wejherowie.

Wielkie porządki w gminie Linia, w ramach Akcji Sprzątania Świata, stanowiły rywalizację wsi sołeckich.
– Po raz czwarty z rędu w tej akcji uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskiej – informuje Ryszard Jaworski, prezes organizacji. – Osadzeni z aresztu w Wejherowie wraz z członkami stowarzyszenia sprzątali najmniejsze i najmłodsze sołectwo gminy Linia, czyli naszą wieś Lewinko. Mimo niesprzyjającej aury, dzięki pomocy skazanych zebraliśmy w tym roku 16 worków śmieci. Znaleźliśmy się tym samym w ścisłej czołówce we współzawodnictwie sołectw.
W akcji uczestniczyło kilkunastu mieszkańców wsi, a coraz większej świadomości ekologicznej społeczności lokalnej świadczy coraz mniejsza ilość śmieci.
Współpraca między Stowarzyszeniem a Aresztem Śledczym w Wejherowie, dzięki zaangażowaniu się dyrektora tej instytucji ppłk. Macieja Uchmana jest bardzo udana.
– Nie zamierzamy ograniczać się do cyklicznej akcji sprzątania świata, mamy już kilka wspólnych projektów – informuje R. Jaworski.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.