Rzemieślnicy wiedzą więcej

W Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie zorganizowano spotkanie, dotyczące zmian w szkolnictwie zawodowym. 12 czerwca aulę szkoły wypełnili rzemieślnicy zrzeszeni w Powiatowym Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związku Pracodawców w Wejherowie. W spotkaniu informacyjnym uczestniczyło ponad 100 przedsiębiorców, których przywitał prezes Cechu, Brunon Gajewski. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła Henryk Pranga mówił o promocji szkoły oraz o zmianach w szkolnictwie, natomiast koordynator d/s Oświaty Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Barbara Oleksiak omówiła zmiany w przepisach o szkolnictwie zawodowym. Z kolei kierownik d/s Oświaty wejherowskiego Cechu, Ewa Dyczyńska przestawiła zasady nowych umów uczniowskich oraz egzaminów czeladniczych tegorocznych kandydatów, a także sprawy związane z refundacją wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom.
Podczas dyskusji uczestnicy spotkania mówili m.in. o liczbie godzin zajęć praktycznych w zakładach rzemieślniczych. Swoje uwagi w tej sprawie przedstawili J. Pietrowski – szef firmy MP Catering z Wejherowa oraz M. Gaffka, właściciel firmy GMM z Wejherowa.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.