Telefon Bezpieczeństwa

Od 1 czerwca do 30 października br. działa Telefon Bezpieczeństwa dla Turystów Zagranicznych, czynny codziennie w godz. 10-22. W tej sprawie zawarto porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Ministrem Sportu i Turystyki, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Prezesem Organizacji Turystycznej.  Celem uruchomienia telefonu jest wzrost bezpieczeństwa turystów zagranicznych przebywających na terytorium Polski oraz poprawa wizerunku naszego kraju. Dyżurujący przy Telefonie Bezpieczeństwa policjanci będą pomagać obcokrajowcom, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej wsparcia ze strony policji. 
Udostępnione dla turystów numery telefonów to:
– linia bezpłatna o numerze 0 800 200 300 do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych.
– linia płatna o numerze 0 608 599 999 do obsługi połączeń z sieci komórkowych (zgodnie z taryfą operatora).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.