Niezadowoleni mieszkańcy i radni

Wejherowscy radni jednogłośnie wyrazili protest przeciwko budowie przez Gminę Wejherowo punktu zlewnego nieczystości płynnych na terenie miasta Wejherowa. Jak czytamy w uchwale zaproponowanej przez prezydenta miasta: „Rada Miasta Wejherowa wyraża stanowczy protest przeciwko planom budowy punktu zlewnego nieczystości płynnych na terenie Wejherowa przez Gminę Wejherowo.
Powstanie takiego punktu spowoduje znaczący spadek komfortu życia okolicznych mieszkańców i atrakcyjności terenu dla prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż doprowadzi do pojawiania się uciążliwości związanych np. z nadmiernym ruchem pojazdów ciężarowych czy też przykrymi zapachami będącymi konsekwencją działalności takiego miejsca. Przeważające wiatry zachodnie zwiększają zdecydowanie zasięg tych uciążliwości (…).
Rada Miasta Wejherowa upoważnia Prezydenta Miasta Wejherowa do podjęcia wszelkich działań przewidzianych prawem w celu uniemożliwienia powstania punktu zlewnego w wyżej wymienionym miejscu.(…)”.
Przypomnijmy, że Gmina Wejherowo zamierza w najbliższym czasie przystąpić do budowy punktu zlewnego nieczystości płynnych na terenie Wejherowa.
Punkt ma być usytuowany w pobliżu stacji benzynowej PKN Orlen, przy drodze krajowej nr 6, w odległości zaledwie kilkuset metrów od Osiedla Sucharskiego w Wejherowie oraz niedaleko od miejscowości Bolszewo.
Jak wyjaśnił podczas sesji zastępca prezydent Wejherowa Piotr Bochiński, eksploatacja punktu zlewnego nieczystości płynnych na terenie miasta – ze względu na zabudowę mieszkalną – wiąże się z wieloma uciążliwościami dla mieszkańców. Chodzi o przykre zapachy oraz uciążliwy transport nieczystości płynnych.
Grupa mieszkańców Bolszewa już złożyła w tej sprawie protest do wójta i radnych Gminy Wejherowo.
Działka, na której Gmina Wejherowo zamierza wybudować punkt zlewny nieczystości płynnych oddalona jest zaledwie kilkaset metrów od miejsca koło firmy Jantar i Urzędu Pracy. Na tym terenie w przeszłości już funkcjonował punkt zlewny nieczystości płynnych, który zlikwidowany został w wyniku licznych protestów okolicznych mieszkańców i firm.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.