Miasto ratuje zabytki

Na wniosek prezydenta, wejherowscy radni podczas XVI sesji Rady Miasta Wejherowa podjęli decyzję o dofinansowaniu prac konserwatorskich w klasztorze franciszkanów oraz w kościele pw. Trójcy Świętej, na łączną kwotę 240 tys. złotych. Dotację w wysokości 140 tys. zł przyznano klasztorowi franciszkanów w Wejherowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Zakres prac obejmuje remont dachu klasztoru. Remontowany zespół poreformacki – klasztor franciszkanów ma w przyszłości służyć turystom i pielgrzymom jako Dom Pielgrzyma. Baza noclegowa naszego miasta zyska kolejne miejsca noclegowe.
W Domu Pielgrzyma będzie znajdowała się sala muzealna, pomieszczenia duszpasterskie oraz informacja turystyczno-pielgrzymkowa.
Natomiast parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie na prace konserwatorskie i restauratorskie otrzymała 100 tys. zł. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie zewnętrznej elewacji części wschodniej kościoła.
To już kolejne wsparcie z budżetu miasta dla tych dwóch najważniejszych, po Kalwarii Wejherowskiej, zabytków i atrakcji turystycznych w mieście.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.