Kolejna kadencja Cechu rozpoczęta

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie należy do najprężniejszych organizacji rzemieślniczych w kraju. O aktywności wejherowskich rzemieślników, licznych działaniach i projektach podejmowanych przez cech, m.in z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych mówiono podczas sprawozdawczo–wyborczego walnego zebrania w Domu Rzemiosł.

W obradach rzemieślników z powiatu wejherowskiego uczestniczyli m.in. prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt, który jest honorowym członkiem Cechu Rzemiosł MiŚP ZP, a także prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku – Wiesław Szajda i dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku – Dariusz Gobis.

Zasłużeni rzemieślnicy otrzymali złote i brązowe odznaki z rąk starszego cechu Brunona Gajewskiego (na zdjęciu po lewej) oraz prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, Wiesława Szajdy.
Zasłużeni rzemieślnicy otrzymali złote i brązowe odznaki z rąk starszego cechu Brunona Gajewskiego (na zdjęciu po lewej) oraz prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, Wiesława Szajdy.

Uczestnicy obrad wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związku Pracodawców. Była w nim mowa o licznych kursach i specjalistycznych szkoleniach dla pracowników różnych zakładów w mieście oraz powiecie.
Jako jedyny w kraju wejherowski cech od 5 lat prowadzi własną Niepubliczną Szkołę Rzemiosł, która kształci uczniów w różnych zawodach. Odbywają oni praktyki w firmach, skupionych w cechu. Dzięki temu mogą liczyć w przyszłości na pracę w zakładach rzemieślniczych.
Wejherowski cech wspiera wiele inicjatyw społecznych. Jest m.in. sponsorem Chóru Męskiego „Harmonia”, który często występuje na uroczystościach cechowych i miejskich.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt – honorowy członek cechu, z uznaniem mówił o osiągnięciach organizacji. Za aktywną, kreatywną i pełną wielu inicjatyw pracę na rzecz miasta i mieszkańców prezydent wyróżnił starszego cechu Brunona Gajewskiego Medalem Miasta Wejherowa.
Wręczano również odznaki Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. Złotą Odznaką Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło za zasługi” odznaczono Elżbietę Melcer.
Brązowe odznaki za 20-letnią działalność rzemieślniczą otrzymali Zygmunt Kleba, Jan Kwidziński, Aleksander Plichta, Stanisław Bigus, Marzena Blokus, Piotr de Laval, Władysław Doering, Piotr Kowalski i Tadeusz Sobolski .
Podziękowania za pracę otrzymali ustępujący członkowie Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej, Kasy Wzajemnej Pomocy oraz Sądu Cechowego.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Starszym Cechu (prezesem) na kolejną kadencję wybrano ponownie Brunona Gajewskiego. W Zarządzie Cechu w nowej kadencji w latach 2012-2016 zasiadają: Ryszard Pionk, Mariusz Gustowski, Henryk Konkol, Lucyna Pranschke, Piotr Jóskowski i Gerard Pobłocki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.