Wypoczynek w lasach

Atrakcyjne trasy spacerowe, rowerowe i konne, wspaniała roślinność i piękne krajobrazy to atuty terenów, będących pod zarządem Nadleśnictwa Choczewo. Część z ponad 17 tysięcy hektarów lasów na terenie pięciu gmin, w tym głównie gminy Choczewo, zostało zagospodarowanych z myślą o mieszkańcach i turystach, pragnących spędzić na tym terenie wolny czas. Oferta turystyczno-rekreacyjna jest cały czas wzbogacana o nowe obiekty i trasy. Ambitne i obiecujące są również plany Nadleśnictwa, dotyczące poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa turystów na terenach nadmorskich.

Nadleśnictwo Choczewo może pochwalić się rezerwatami i pomnikami przyrody, pięknym Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym i wieloma ciekawymi zakątkami, przyciągającymi amatorów wypoczynku pośród nieskażonej przyrody, w ciszy, spokoju, na spokojnych plażach lub nad jeziorami Choczewo, Kopalino i innymi akwenami.
Teren zarządzany przez Nadleśnictwo Choczewo to kraina kontrastów, oferująca różnorodność krajobrazową, od nadmorskich suchych borów bażynowych na północy, po stare lasy bukowe i dębowe na południu.

Trasy piesze, konne i rowerowe

Wprawdzie najważniejszym zadaniem leśników jest ochrona lasów, dbałość o stan roślin i zwierząt oraz o zachowanie tego bogactwa dla następnych pokoleń, ale pracownicy Nadleśnictwa starają się także o to, abyśmy mogli bezpiecznie i wygodnie korzystać z uroków lasu, położonych w nim jezior, wydm i plaż. Dlatego w ostatnich latach zadbano o wytyczenie ciekawych ścieżek rekreacyjnych i edukacyjnych, tras konnych (w sumie 130 km!) i rowerowych, o udostępnienie leśnych parkingów oraz takich obiektów jak Borowa Chata czy Chabaziówka na terenie Leśnictwa Szklana Huta. Obok Borowej Chaty rozpoczyna się ścieżka edukacyjna.

Kurhany, cmentarze i latarnia morska

Interesujące ścieżki znajdują się w Leśnictwie Białogóra (tam można skorzystać z gry, polegającej na szukaniu skarbów) oraz na terenie Leśnictwa Salino (ścieżka rozpoczyna się koło hotelu „Mistral” w Gniewinie). Spacerując lub jeżdżąc po lasach możemy zobaczyć obiekty zabytkowe, takie jak ruiny młyna niedaleko Kopalina, kurhany (Leśnictwo Szklana Huta) czy stare cmentarzyska, otoczone opieką Nadleśnictwa.
Atrakcyjnym obiektem na terenie Nadleśnictwa Choczewo jest jedna z najpiękniejszych na Kaszubach latarnia morska Stilo, usytuowana na wysokiej, zalesionej wydmie, kilometr od linii brzegowej. W pobliżu, przy drodze z Sasina do Stilo znajduje się, ustanowiony w 1961 roku rezerwat przyrody „Choczewskie Cisy” – jeden z sześciu rezerwatów na terenie tego Nadleśnictwa.

Relaks i wiedza

To świetne miejsca na spędzanie wolnego czasu, odpoczynek pośród przyrody, ale także okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia ciekawych informacji.
Ustawione na ścieżkach edukacyjnych kolorowe tablice z pięknymi zdjęciami i opisami odkrywają przed spacerowiczami tajemnice lasu i jego mieszkańców. Warto więc zatrzymać się podczas wędrówki lub wycieczki rowerowej i poczytać zawarte na nich informacje. Podobną edukacyjną rolę mają wydawnictwa, dostępne w siedzibie Nadleśnictwa w Choczewie.
Przed wyprawą do lasu wiele ciekawych informacji możemy zaczerpnąć ze strony internetowej Nadleśnictwa Choczewo. Warto więć zapamiętać ten adres: www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl.
Najmłodsi mieszkańcy powiatu wejherowskiego mogą też skorzystać z ciekawych zajęć edukacyjnych, prowadzonych przez Nadleśnictwo Choczewo. Przy jego siedzibie znajduje się ogródek dydaktyczny, na którym udało się zebrać liczne gatunki drzew i krzewów.

Ambitne plany

To wszystko już jest na terenie Nadleśnictwa, ale zdaniem nadleśniczego wiele jest jeszcze do zrobienia.
– Mamy 18,5 kilometrów plaż i coraz większą liczbę wakacyjnych gości. Piękne plaże na naszym terenie są oddalone o kilka kilometrów od miejscowości. Brakuje m.in. wygodnego, uporządkowanego dojazdu do plaży – mówi Bartłomiej Obajtek, nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo. – Cieszymy się z napływu turystów, w tym także gości z naszego regionu i powiatu, ale ważna jest ochrona lasu przed nadmiernym, nieuporządkowanym korzystaniem z niego przez ludzi. Ruch turystyczny musi być kontrolowany. Przygotowaliśmy projekt, który będziemy realizować m.in. we współpracy z gminą Choczewo w przyszłym roku, dzięki dofinasowaniu z funduszy unijnych.
Nadleśnictwo Choczewo otrzymało dofinansowanie na projekt pn. „Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną” w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 2 mln zł, w tym wkład Nadleśnictwa Choczewo wynosi 500 tys. zł.

Wygodny dojazd do plaży

Działania dotyczą obszaru pasa nadmorskiego w granicach gmin Choczewo i Krokowa (okolice Białogóry). W ramach projektu zmodernizowane zostaną szlaki turystyczne, m.in. pozwalające na dojazd samochodem w pobliże plaży. Tak będzie na przykład w Lubiatowie, gdzie istnieje nieutwardzona, wyboista droga przez las.
Planowany szlak do kompleksu lubiatowskiego w pobliżu plaży, gdzie znajdują się ośrodki wypoczynkowe, pole namiotowe, infrastruktura gastronomiczna zostanie wyłożony kostką brukową, co zwiększy standard szlaku komunikacyjnego. Równolegle prowadzić będzie wytyczony szlak rowerowo-pieszy o żwirowej nawierzchni. Dzięki temu dojdzie do odseparowania ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników.
W ramach tego samego projektu powstanie wygodny szlak pieszo-rowerowy do plaży słajszewskiej, oraz szlak wiodący od końca odcinka drogi udostępnionej z Lubiatowa do obiektów Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Piąty planowany szlak turystyczny, tym razem spacerowy, stanowić będzie dojście od miejsca postoju na łąkach na wysokości Wierzchucina do plaży wierzchucińskiej.

Ruch pod kontrolą

Jak informuje nadleśniczy Bartłomiej Obajtek, szlaki turystyczne zostaną wyposażone w małą architekturę rekreacyjną i edukacyjną, a więc wiaty, ławki, stoły, śmietniki, tablice edukacyjne. W miejscach najbardziej obleganych przy plażach powstaną sanitariaty.
– Inwestycja skanalizuje ruch turystyczny na terenie pasa nadmorskiego na wyznaczonych szlakach, co zmniejszy ryzyko presji na tereny cenne przyrodniczo. Ochronione zostaną siedliska w obszarze pasa nadmorskiego – dodaje nadleśniczy. – Jednocześnie dostęp do plaż będzie lepszy, bardziej wygodny i bezpieczniejszy dla użytkowników. Przygotowując projekt inwestycji, konsultowaliśmy się z przedstawicielami gmin Choczewo i Krokowa, a także z Urzędem Morskim. Rozmawiamy z samorządami, aby poznać ich potrzeby i współpracować dla rozwoju turystyki na tym bardzo atrakcyjnym terenie. Finansowego wsparcia udzielił nam marszałek pomorski.
Anna Kuczmarska

Pod zarządem Nadleśnictwa Choczewo znajduje się niemal 17,6 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także lasami niepaństwowymi – 448,41 ha oraz lasami Urzędu Morskiego w Gdyni – 134 ha
Nadleśnictwo Choczewo to 24 km plaż i wydm, bory sosnowe, dąbrowy i piękne buczyny porastające wzniesienia, sięgające 170 metrów n. p. m.
Nadleśnictwo Choczewo jest jednym z 15 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W całości położone jest na terenie województwa pomorskiego. W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa położone są powiaty Wejherowo i Puck (Białogóra, Wierzchycino), a także gminy Krokowa, Choczewo, Gniewino, Łęczyce i Luzino.
Na terenie Nadleśnictwa znajduje się Nadmorski Park Krajobrazowy oraz 6 rezerwatów przyrody: Choczewkie Cisy, Borkowskie Wąwozy, Pużyckie Łęgi, Rezerwat Babnica, Rezerwat Białogóra oraz Rezerwat Długosz Królewski w Wierzchucinie.

Punkt Informacji Turystycznej
Gmina Choczewo, zajmujaca 19 tys. hektarów, należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin powiatu wejherowskiego, choćby poprzez dostęp do morza i ponad 17 kilometrów pięknych, nieskażonych i na ogół niezatłoczonych plaż.
Turystycznych walorów dopełniają jeziora i lasy. Gmina dysponuje bazą noclegową, głównie w gorspodarstwach agroturystycznych. Ciesza się one zoraz większym powodzeniem
O możliwościach pobytu, choćby weekendowego na terenie gminy Choczewo mozna dowiedzieć się w Urzędzie Gminy, w tamtejszym Punkcie Informacji Turystycznej.
Ja mówią pracownice tej placówki, turyści polscy i zagraniczni często korzystają z informacji, pytając m.in. o szlaki piesze i rowerowe, o moliwość dojazdu w różne miejsca, o noclegi, a nawet o … prognozy pogody na najbliższe dni.
Punkt Informacji Turystycznej dysponje mapkami i innymi materiałami, ułatwiającycmi zorganziowanie wolnego czasu na ernie gminy. Pracownicy Punktu podpowiedzą też, gdzie i kiedy odbywają się ciekawe imprezy kulturalne lub rekreacyjne.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.