Wejherowo wśród liderów

Miasto Wejherowo zajmuje czwarte miejsce w województwie pomorskim pod względem pozyskania pieniędzy z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013. Tak wynika z rankingu opublikowanego niedawno przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Przy opracowywaniu publikacji jej autorzy brali pod uwagę jedynie środki pozyskane przez urzędy gmin i miast. Wyłączono z nich beneficjentów w postaci spółek komunalnych, a także innych jednostek.
Od początku lat dziewięćdziesiątych polskie samorządy zaczęły czerpać korzyści, jakie przekazuje Polsce Komisja Europejska w ramach różnego rodzaju programów wsparcia. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej pojawiła się nowa perspektywa absorpcji znacznie wyższych kwot, dostępnych dzięki programom finansowanym z funduszy strukturalnych.

Jedni ciągną pełnymi garściami, drugich ogarnął jakby marazm. To widać chociażby na przykładzie wejherowskich samorządów. Miasto Wejherowo pozyskało ponad 100 mln zł, zaś Łęczyce i Rumia… zero.
W rankingu uwzględniono w sumie 16 504 projektów samorządowych, w tym 3 832 już ukończonych.
W województwie pomorskim, podobnie jak w całej Polsce, największym odbiorcą środków unijnych są miasta na prawach powiatu.

Środki unijne wykorzystano w Wejherowie m.in. podczas rewitalizacji ulicy Wałowej oraz parku, a także w wielu innych projektach.
Środki unijne wykorzystano w Wejherowie m.in. podczas rewitalizacji ulicy Wałowej oraz parku, a także w wielu innych projektach.

I tak Gdańsk otrzymał aż 1,3 mld zł, Gdynia 410 mln zł, Sopot 404 mln zł, natomiast miasto Słupsk 197 mln zł. Sięganie po większe granty łatwiejsze jest bowiem dla zamożniejszych jednostek samorządowych. Łatwiej im zmobilizować wymagany wkład własny, łatwiej przeszkolić pracowników lub wynająć dobrą firmę konsultingową, która pomoże w przygotowaniu wniosków. Czynniki te z powodzeniem równoważą preferencje stosowane czasem w stosunku do mniej zasobnych jednostek.

Zróżnicowania w skuteczności pozyskiwania funduszy europejskich przez poszczególne jednostki samorządowe są dość uderzające. O ile w Gniewinie, Szemudzie, Lini oraz mieście Wejherowo wskaźnik ten przekracza 2 tys. zł na jednego mieszkańca, o tyle w przypadku Łęczyc i Rumi możemy jedynie rozłożyć ręce i nie dodawać ani jednego słowa więcej.
W podobnej sytuacji znalazło się 200 gmin (na ogólną liczbę 2479). Nie pozyskały one ani jednej złotówki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013.

W kolejnych 188 samorządach dotacje takie wprawdzie pojawiają się, ale w minimalnej skali (poniżej 20 zł na 1 mieszkańca). Razem daje to niemal co piątą jednostkę samorządową, której nie udało się jak dotychczas pozyskać znaczących dotacji z funduszy strukturalnych czy też z Funduszu Spójności. Nierzadko zróżnicowanie to nie wiąże się ściśle ani z zamożnością regionu, ani z wielkością środków alokowanych w ramach programów regionalnych. To po prostu niezaradność i ociężałość władz samorządowych.
Dodajmy jeszcze, że głównym autorem rankingu opublikowanego na łamach pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” jest Paweł Swianiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.
Ryszard Wenta

Pierwsza dwudziestka

Wartość projektów unijnych, zakończonych i w trakcie
realizacji, w mln zł (stan na IV 2011r.):
1. Tczew (m) – 235 375 533
2. Pruszcz Gdański (m) – 125 346 668
3. Sierakowice – 118 037 003
4. Wejherowo (m) – 103 359 711
5. Kwidzyn (m) – 94 537 003
6. Kartuzy – 61 273 136
7. Hel – 61 118 303
8. Kościerzyna (m) – 52 599 421
9. Lębork – 51 707 392
10. Gniewino – 51 367 265
11. Bytów – 49 805 021
12. Chojnice (m) – 48 375 796
13. Szemud – 47 495 707
14. Krynica Morska – 46 620 671
15. Łeba – 46 431 011
16. Starogard Gdański (m) – 46 281 830
17. Tczew (w) – 43 828 890
18. Brusy – 39 458 105
19. Sztum – 34 966 600
20. Malbork (m) – 34 348 591

Niełatwa klasyfikacja

Autorzy rankingu „Wspólnoty” zastrzegają, że tegoroczne zestawienie różni się od poprzednich. Do tej pory opierali się bowiem na sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Tym razem źródłem danych była baza wszystkich projektów, które dostały dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 (pod uwagę wzięto projekty już zakończone, jak i te w trakcie realizacji, według stanu na kwiecień 2011 roku).
Baza obejmuje projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Nie są natomiast uwzględnione projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dość skomplikowane było wyróżnienie w bazie danych projektów samorządowych. Beneficjentami są bowiem także spółki komunalne, oraz jednostki podległe samorządom (jak szkoły czy samorządowe instytucje kultury).
Kolejnym wyzwaniem dla autorów była terytorialna identyfikacja realizowanych projektów. W niektórych przypadkach (np. projektów realizowanych wspólnie ze starostwami, przez ogólnopolskie organizacje samorządowe albo związki komunalne) niemożliwa z dokładnością do pojedynczej gminy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.