„Przystanek” pomoże niepełnosprawnym

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wejherowie powstało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”, które chce wspierać osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Zamierza m.in. organizować imprezy kulturalno-oświatowe oraz zadbać o rehabilitację.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, dla osób dorosłych. Piętnastu podopiecznych codziennie uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w kilku pracowniach: plastycznej, haftu i rękodzieła, stolarskiej i kulinarnej. Uczestnicy mają także zajęcia muzykoterapii oraz psychoedukacyjne.
Stowarzyszenie powstało, aby aktywizować i wspierać osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, głównie w sferze społecznej, fizycznej i psychicznej.

Uczestnicy podczas zajęć plastycznych.
Uczestnicy podczas zajęć plastycznych.

Za wielki plus można uznać fakt, że w działalność Stowarzyszenia „Przystanek” włączyli się sami uczestnicy, terapeuci, rodzice, opiekunowie i wszystkie osoby zainteresowane pomocą niepełnosprawnym.
– Pragniemy włączać się w pracę Środowiskowego Domu Samopomocy, integrując uczestników niepełnosprawnych w środowisku ich zdrowych rówieśników, a także w rehabilitację zmierzającą do rozwoju ogólnego, poprawiającą kondycję psychofizyczną uczestników – mówi Iwona Januszewska, prezes Stowaryzszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”, a na co dzień koordynator Środowiskowego Domu Samopomocy. – Naszym celem jest także inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, organizowanie wypoczynku oraz imprez kulturalno-oświatowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak również zapewnienie im pomocy lekarskiej, prawnej i materialnej. Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie przy przychylności władz lokalnych będzie mogło rozwinąć swoje skrzydła.
Środowiskowy Dom Samopomocy planuje wkrótce zorganizowanie kiermaszu wiosennego, połączonego z promocją nowego stowarzyszenia, natomiast w czerwcu Stowarzyszenie „Przystanek” organizuje konferencję, poruszającą tematy niepełnosprawności.
Wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w aktywne życie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” proszone są o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: stowarzyszenie_przystanek@wp.pl lub o osobiste odwiedziny w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Dąbrowskiego 5/1.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.