Program zajęć wakacyjnych dla dzieci

Zajęcia dla dzieci będą odbywały się we wtorki, środy, czwartki, piątki – godz. 10.00-13.00
(harmonogram zajęć może ulec drobnym zmianom)

28 czerwca (wtorek)
Pierwszego dnia dzieci poznają się ze sobą – zaplanowano zabawy integracyjne.
Wszystkie dzieci zostaną podzielone na 5 drużyn, które od tej pory będą zdobywały punkty. Punktowane będą zadania, ćwiczenia, zabawy, dostosowane do wieku.
Pierwszym zadaniem będzie wymyślenie nazwy swojej drużyny, herbu, okrzyku „bojowego” oraz „żywego pomnika” złożonego z wszystkich członków drużyny.
29 czerwca (środa): „Inny nie znaczy gorszy”
10.00 – 11.00 zajęcia na podstawie bajki „Brzydkie Kaczątko”.
11.00 – 12.00 Skąd pochodzą moi przodkowie? Warsztaty dotyczące poszukiwania korzeni
12.00 spotkanie z Kamilą Goman – prezentacja na temat kultury Romskiej połączona z występem muzycznym
30 czerwca (czwartek): Chcemy pomagać
10.00 – 11.00 spotkanie z wolontariuszami-ratownikami z PCK, pokaz pierwszej pomocy, 11.00 – 12.00 zajęcia w grupach
12.00 – 13.00 próba piosenek do Mini Playback Show na zakończenie turnieju
1 lipca (piątek): „Bo fantazja jest do tego..!”
10.00 zajęcia w grupach: m.in. rysunek dla strażaka
11.30 ”Bajkowy świat akordeonu” – Krzysztof Naklicki (kompozytor, mistrz akordeonowy) – spotkanie dzieci z muzyką
5 lipca (wtorek): Poznajemy różne zawody
10.00 – 11.00 spotkanie ze strażakiem ze Straży Pożarnej
11.00 – 13.00 zajęcia w grupach – kalambury, zgadywanki, zajęcia plastyczne dotyczące różnych zawodów, zawód moich dziadków, konkursy dotyczące wygasających zawodów
6 lipca (środa): „Przepisowy ruch drogowy”
10.00 – 11.00 spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa na drodze
11.00 – 12.00 zajęcia w grupach
7 lipca (czwartek): Zawód dziennikarz
10.00 –11.00 spotkanie z panią Reginą Englert na temat dziennikarstwa
11.00 – 13.00 zajęcia w grupach, np. wymyślamy opowiadanie oraz jak pisać blog?
12.00 – 13.00 kolejna próba „Mini Playback Show”
8 lipca (piątek): Mali dziennikarze
10.00 – 13.00 praca w grupach – sonda z czytelnikami, opracowanie sondy – mini artykuły
nagrania w studiu – przygotowanie tematów i wywiadów
10.00 -11.00 przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru Duet
12 lipca (wtorek): Nasze korzenie
10.00 – 11.00 genealogia – spotkanie z członkiem Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego
11.00 – 13.00 zajęcia w grupach, np. rysuję portret mojej rodziny, rysujemy drzewo genealogiczne na brystolu
13 lipca (środa): Nasze korzenie
10.00– 13.00 praca w grupach, m.in. poznajemy strony internetowe związane z genealogią
14 lipca (czwartek): Spotkanie ze sztuką walki
10.00 – 11.00 spotkanie z panem Rafałem Kurczem – pokaz kickboxingu
11.00 – 13.00 punktowane zawody sportowe
15 lipca (piątek): Dzień Lasu
10.00 przedstawienie teatralne „Niedźwiedź – strażnik lasu”, po spektaklu „niedźwiedź” zadaje punktowane pytania dotyczące ochrony lasów
11.00 – 12.00 spotkanie z leśnikiem z nadleśnictwa
12.00 – 13.00 próba „Mini Playback Show”
19 lipca (wtorek): Wejherowo – nasze miasto
10.00 – 11.00 spotkanie z pisarzem panem Piotrem Schmandtem na temat historii zamkniętej w fotografii oraz jego pracy nad książkami
11.00 – 13.00 pierwsza część pracy z mapą Wejherowa – podziała na części
praca w grupach: rysowanie kamienic i bloków, szukanie fotografii dawnego Wejherowa w internecie, nauka obróbki zdjęć przy pomocy programu komputerowego
20 lipca (środa): Wejherowo – nasze miasto
10.00 – 13.00 praca nad mapą Wejherowa – nanoszenie na mapę dawne siedziby filii biblioteki, wysłuchanie nagrań na dyktafonach przez starsze dzieci – próba odnalezienia lub namalowania budynków, o których mowa.
21 lipca (czwartek): Wejherowo – nasze miasto
10.00 – 12.00 składanie mapy Wejherowa w całość, kolorowanie
12.00 – 13.00 ostatnia próba do pokazu na „Mini Playback Show”
22 lipca (piątek): Zakończenie turnieju. Dzień Muzyczny.
10.00 – 11.00 „Mini Playback Show” – prezentacja piosenek przygotowanych przez drużyny
11.00 – 12.00 „Jaka to melodia?” – przedstawiciele drużyn biorą udział w konkursie
12.00 – 13.00 Wręczenie nagród, wspólna zabawa przy karaoke.

Przewidywana liczba uczestników:
20 osób w wieku 7-11 lat oraz 10 osób w wieku 12-15 lat

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.