Mniej szkół w powiecie

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego zapadła ostateczna decyzja o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu i likwidacji szkół, wchodzących w skład tego zespołu. Zamiar ich zamknięcia, z powodu braku zainteresowania ze strony młodzieży, radni podjęli już w sierpniu ub. roku.  W osobnej uchwale Rada Powiatu wyraziła zgodę, aby w budynku po szkole w Strzepczu funkcjonowała Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”.
Dyrektor fundacji zaprezentowała na sesji działalność organizacji, wzbudzając uznanie samorządu za intensywną i skuteczną pracę na rzecz niepełnoprawnych dzieci.
Na jednej z wcześniejszych sesji wt ym roku radni powiatowi podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji czterech liceów profilowanych w Wejherowie oraz przekształcenia struktur pięciu innych szkół (a dokładnie zmian w nazwach szkól zawodowych).
Zmiany wynikają z zapisów o systemie oświaty. Jednym z elementów ustawowych zmian jest stopniowa likwidacja trzyletnich liceów profilowanych dla młodzieży i szkół uzupełniających.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.