IX Sejmik Kaszubski

W Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie odbył się Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Tegoroczny konkurs został wpisany do wojewódzkiego kalendarza konkursów, olimpiad i turniejów na rok szkolny 2011/2012. 

Adresatami konkursu byli gimnazjaliści ze szkół tego szczebla z województwa pomorskiego, a celem było (i jest zawsze) zainteresowanie młodzieży regionem, jego historią, literaturą, poznanie znaczących postaci wywodzących się z Kaszub i Pomorza, itp.
Dyrektor Gimnazjum Kazimierz Bistroń uroczyście powitał uczestników, opiekunów i gości a także otworzył etap zmagań konkursowych.

Pierwszy etap konkursu objął eliminacje organizowane w gimnazjach, które wytypowały trzyosobowe drużyny do drugiego etapu. W ramach tego etapu w Luzinie przeprowadzono test, dzięki temu ośmioro uczniów z najwyższą punktacją zakwalifikowało się do finału. Najlepsi odpowiadali na wylosowane pytania.
Na prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, której przewodniczył Alfons Miłosz, znany i ceniony znawca regionu i tematyki kaszubskiej.
Po emocjonującej rywalizacji pierwsze miejsce w konkursie wywalczyła Agata Klawikowska z Bożegopola Wielkiego (w ubiegłorocznym konkursie zajęła trzecie miejsce). Drugą pozycję zajęła Małgorzata Styczewska z Mrzezina, a trzecią Anna Szur z Luzina.
W opinii organizatorów oraz szacownej komisji konkursowej wiedza uczestników z roku na rok jest coraz bogatsza. Ogromna w tym zasługa nauczycieli-opiekunów młodzieży.

W tegorocznym konkursie uczestniczyły 24 drużyny gimnazjalne z różnych miejscowości województwa pomorskiego. Po raz pierwszy wzięli w nim udział uczniowie z Wielkiego Podlesia i Klukowej Huty.
Zwieńczeniem konkursu było uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom, nauczycielom i opiekunom ale również upominków książkowych wszystkim uczestnikom. Nagrody wręczał poseł Jerzy Budnik, przedstawiciele samorządów i działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Organizatorom konkursu, dyrekcji Gimnazjum, nauczycielom i pracownikom należą się gorące słowa uznania za przygotowanie konkursu.
Ryszard Hinc
Zdjęcia pochodzą ze stronu internetowej Gimnazjum w Luzinie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.