Kaszubskie pejzaże

W galerii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kaszubskiej otwarto wystawę prac malarskich Macieja Tamkuna – malarza, ilustratora książek i poety. Obrazy tego artysty można oglądać do 11 kwietnia.

Wystawie zatytułowanej „Poszukiwanie piękna w tradycji i naturze” przyświecają słowa Mikołaja Gogola „W duszy człowieka jest tyle piękna, że bez wstydu powinien ją ujawniać”. Tematyka prac jest zróżnicowana. Pejzaże stanowią plon wędrówek artysty po ukochanych Kaszubach. Pokazują nie tylko piękne miejsca, ale oddają nastrój chwili, ekspresję, poetycki walor sytuacji. Prace M. Tamkuna nawiązują do kaszubskiej historii i legendy. Przewija się wśród nich twórczość Augustyna Necla, którą autor szczególnie ceni.
Kaszuby urzekają Macieja Tamkuna, bo inspirują go do tworzenia.
– Kaszubi to ludzie pięknie dumni ze swojej przynależności etnicznej, wreszcie wyzwoleni od ucisku ideowego i od zasłony odrzucenia narodowego – twierdzi artysta.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.