Mamy dobrą wodę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że w 2011 roku zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przeprowadzono na terenie miasta Wejherowa badania wody.
Poboru próbek wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych z wodociągu publicznego dokonano dwukrotnie z ulic: Budowlanych 2, Pomorskiej 9, Fenikowskiego 21, Jagalskiego 10, Bukowej 2a, Budowlanych 2, Gdańskiej 30, Przebendowskiego 1 i Pomorskiej 9.
Po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach poboru próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego w Wejherowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.