Wybory w PCK

23 lutego br. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego PCK w Wejherowie, które zakończyło kadencję poprzedniego zarządu. Wybrano nowy zarząd oddziału, a została ponownie Gabriela Lisius. W spotkaniu uczestniczyli  delegaci reprezentujący jednostki, podległe Oddziałowi Rejonowemu PCK w Wejherowie (grupę ratowniczą GR PCK, grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, kluby Honorowych Dawców Krwi, szkolne koła PCK) oraz zaproszeni goście.
W trakcie zebrania udzielono absolutorium poprzedniemu Zarządowi oraz wybrano nowy.
Oto nowy skład Zarządu Oddziału PCK w Wejherowie:
Gabriela Lisius – prezes, Waldemar Mróz – wiceprezes, Karolina Grzenkowicz – skarbnik, Adam Dargacz – sekretarz, Adam Majkowski – członek
Komisja rewizyjna: Blandyna Łuba – przewodnicząca, Rafał Piotrowicz i Adam Wawrzyński
Delegaci na Zjazd Okręgowy: Karolina Grzenkowicz i Adam Majkowski
Członkowie nowego zarządu będą pełnić swoje funkcje przez cztery lata. W najbliższym okresie Zarząd Oddziału Rejonowego zamierza kontynuować działania poprzednich kadencji, jak również przyjrzeć się nowym kierunkom rozwoju i szkoleń dla swoich wolontariuszy. Wśród priorytetów znajduje się także pozyskiwanie nowych dotacji na działania statutowe, usprawnienie pracy biura i nawiązanie ściślejszej współpracy z jednostkami ratowniczymi, instytucjami publicznymi z powiatu wejherowskiego.
PCK w Wejherowie ma swoją siedzibę przy ul. Hallera 1, tel.: 58 672- 12- 16, adres mailowy: pck.wejherowo@gmail.com, strona internetowa: zr.wejherowo@pck.org.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.