Wycieczki, wykłady i zlot

W lutym w Centrum Organizacji Pozarządowych w Wejherowie  odbyła się inauguracja II semestru zajęć Sekcji  Turystycznej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  YMCA. Na spotkanie przybyło 30 osób, co wskazuje na duże zainteresowanie turystyką pieszą w naszym mieście. W tym roku akademickim odbyło się 10 wycieczek, również 10 osób otrzymało plakietkę „Turysta  Senior”, zaprojektowaną i wykonaną przez członków naszej Sekcji Turystycznej.
Członkowie Sekcji Turystycznej nie tylko wędrują. We wrześniu odbyła się wystawa fotograficzna „Seniorzy na szlakach ziemi wejherowskiej”, w grudniu – spotkanie z Mikołajem w Betlejem, a w styczniu spotkanie opłatkowe w „Ptaszarni”.

To zdjęcie piechurów z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pochodzi z jesiennych zajęć. W rozpoczętym własnie drugim semestrze zaplanowano kolejne wycieczki pod kierunkiem wolontariuszy: Edwina Nawrockiego i Alicji Orszulak (na pierwszym planie).
To zdjęcie piechurów z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pochodzi z jesiennych zajęć. W rozpoczętym własnie drugim semestrze zaplanowano kolejne wycieczki pod kierunkiem wolontariuszy: Edwina Nawrockiego i Alicji Orszulak (na pierwszym planie).

Z okazji ogłoszenia roku 2012  Rokiem Krajobrazów wysłuchaliśmy prelekcji Ryszarda Wrzoska z Oddziału Morskiego PTTK Gdynia o walorach krajoznawczych ziemi wejherowskiej i Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
Sukcesem wolontariuszy naszej sekcji jest opracowanie projektu i regulaminu (z wykazem tras) Odznaki Turystycznej PTTK „Ziemia Wejherowska”, którą będą mogli zdobywać turyści wędrujący po Wejherowie i powiecie wejherowskim.
Jest to efekt rocznej pracy naszego zespołu, który pragnie popularyzować piękno naszej Małej Ojczyzny wśród turystów.
Na II semestr przygotowaliśmy plan 10 wycieczek, które zostały zaakceptowane przez naszych członków i będą realizowane do czerwca br.
Z okazji ogłoszenia przez Senat roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce/ER 2012/, a także z okazji 80-lecia  YMCA  Gdynia,  planujemy zorganizować I Zlot Turystów Seniorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Małego Trójmiasta Kaszubskiego.  
Zlot ten ma na celu popularyzację tej formy zajęć, a także integrację i wymianę doświadczeń między uniwersytetami trzeciego wieku.
Edwin Nawrocki
Alicja Orszulak
wolontariusze turystyki
pieszej WUTW  YMCA

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.