Uroczystość w ratuszu

Dwóch kolejnych aplikantów Straży Miejskiej w Wejherowie - Sebastian Ostaszewski oraz Rafał Malewski - złożyło uroczyste ślubowanie. Uroczystość była okazją do spotkania wejherowskich strażników z władzami miasta. - Ślubuję uroczyście, Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku…
Czytaj więcej...