Orzeł Samorządu!

Nagroda dla prezydenta i dla Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa został uhonorowany Nagrodą Specjalną - Najlepszy Prezydent 10-lecia w ogólnopolskim plebiscycie Orły Polskiego Samorządu. Nagrodę Specjalną uhonorowano także Miasto Wejherowo, jako Gmina 10-lecia.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podczas jubileuszowej gali „Polska Przedsiębiorczość” w Warszawie.
Plebiscyt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość, przy poparciu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Organizatorem plebiscytu jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl. Wśród dziewięciorga samorządowców wyróżnionych z okazji 10-lecia Orłów Polskiego Samorządu, prezydent Krzysztof Hildebrandt jest jedynym prezydentem miasta. Jak mówią organizatorzy plebiscytu, 10 lat Orłów Polskiego Samorządu to dobry moment na podsumowanie. - Dla nas organizatorów był to okres niezwykle dynamiczny, bowiem od samego początku naszym założeniem było stworzyć najlepszy projekt promujący polskie samorządy - informuje Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl. - Projekt, dzięki któremu gminy, miasta i regiony będą mogły pokazywać jak osiągnąć sukces, będący zarazem inspiracją i wzorem dla innych, a także motywacją do dalszego rozwoju. Przez tych dziesięć lat mieliśmy okazję spotykać się ze wspaniałymi menedżerami - prezydentami miast, burmistrzami, wójtami - za których ciężką pracą stoi efektywne zarządzanie dążące do podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, poprawa jakości życia mieszkańców, stworzenie odpowiednich warunków dla przedsiębiorców. Dzięki ich skutecznemu zarządzaniu podziwialiśmy niejednokrotnie inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu, projekty angażujące do działania na rzecz rozwoju gminy również mieszkańców, czy też rekordowe środki pozyskane z funduszy unijnych. - Cieszy mnie to wyróżnienie i docenienie Wejherowa na forum ogólnopolskim - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, który nagrodę odbierał wspólnie z sekretarzem miasta Bogusławem Suwarą. - W Wejherowie żyje się coraz lepiej i bardziej komfortowo. Realizujemy wizję rozwoju Wejherowa, jako miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców - stąd szereg inwestycji. Staramy się także, aby oferta dla wejherowian wychodziła naprzeciw osobom poszukującym interesujących wydarzeń kulturalnych, ceniących sobie sport i rekreację czy zainteresowanych inicjatywami prospołecznymi. Wejherowo się zmienia i dalej będziemy je zmieniali.
Komentarzy (0)
Dodaj komentarz