Więcej światła

Na przejściach dla pieszych

W nowym roku nowe lampy pojawiły się na trzech przejściach dla pieszych w Wejherowie: dwóch na ul. Pomorskiej i jednym na ul. 12 Marca. To efekt działań Straży Miejskiej.

Doświetlone przejście przez jezdnię na ul. 12 Marca.

Straż Miejska jesienią przeprowadziła kontrole oświetlenia ulicznego na terenie Wejherowa. Skontrolowano 217 ulic oraz 2575 punktów świetlnych, w 49 miejscach stwierdzając awarie oświetlenia. Strażnicy złożyli wniosek do Prezydenta Wejherowa o doświetlenie 9 przejść dla pieszych. W efekcie na trzech przejściach pojawiły się już nowe lampy, a dodatkowo trwają prace projektowe nad doświetleniem kolejnych przejść. Inwestycje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.
Straż Miejska przypomina, że pieszemu nie wolno wchodzić na jezdnię zza przeszkody, poruszać się niewłaściwą stroną jezdni, poruszać się jezdnią, gdy można poboczem lub chodnikiem, przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, przebiegać tuż przez pojazdem, wkraczać na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle lub zielonym migającym, wchodzić na jezdnię bez upewnienia się czy nie nadjeżdża pojazd, poruszać się ruchliwą jezdnią dwójkami zamiast „gęsiego”.
Natomiast kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz